Psalttari

XCIX. Psalmi .

 

Temeki ombi samast Asiast. Mutta tesse manatan Seurakunda ieristens/ Ette hen kijtteis Jumalata sen Christusen Waldakunnan teden/ ioca Zionis/ ia sijne Canssas ensin alcui/ ioille hen Sanans annoi/ Lupauxens ia wissin palueluxen/ Annoi heille Prophetat/ Pämiehet/ Kuningat/ Opettaiat/ iotca hen autti ia cwldeli. Nin hen wiele aina nytkin Opettaiat andapi/ cwlda ia Seurakunnans wariella.

Ps 99:1 HERRA on Kuningas/ sille Canssat nuriseuat/ Hen istupi Cherubin päle/ senteden yleslijcku Mailma.
HERRA on kuningas/ sillä kansat nurisewat/ Hän istuupi cherubin päälle/ sentähden ylösliikkuu maaima.
Ps 99:2 Swri ombi se HERRA Zionis/ ia corkia ylitze caikein Canssain.
Suuri ompi HERRA Zionissa/ ja korkea ylitse kaikkein kansain.
Ps 99:3 Kijteteken sinun swrta ia ihmeliste Nimees/ ioca Pyhe on.
Kiittäkään sinun suurta ja ihmeellistä nimeäsi/ joka pyhä on.
Ps 99:4 Ja temen Kuningan Waldakunnassa racastetaan Oikius/ Sine annat Hurskaudhen/ Sine saattat Domion ia Wanhurskaudhen Jacobis.
Ja tämän kuninkaan waltakunnassa rakastetaan oikeus/ Sinä annat hurskauden/ Sinä saatat tuomion ja wanhurskauden Jakobissa.
Ps 99:5 Yleskorghottacat HERRA meiden Jumalatan/ Ja cumartacat henen Astilaudhans iureen/ Sille se on Pyhe.
Ylöskorottakaat HERRA meidän Jumalatan/ Ja kumartakaat hänen astinlautansa juureen/ Sillä se on pyhä.
Ps 99:6 Moses ia Aaron henen Pappeins seas/ Ja Samuel ninen seas/ iotca henen Nimens auxenshutauat/ he HERRAN auxenshwdit/ ia hen cwldeli heite.
Moses ja Aaron hänen pappeinsa seassa/ Ja Samuel niiden seassa/ jotka hänen nimeänsä awuksensa huutawat/ he HERRAN awuksen huudit/ ja hän kuunteli heitä.
Ps 99:7 Hen puhui heille Piluenpilarin cautta/ He pidhit henen Todhistoxens ia Keskyns/ iotca hen heille annoi.
Hän puhui heille pilwenpilarin kautta/ He pidit hänen todistuksensa ja käskynsä/ jotka hän heille antoi.
Ps 99:8 HERRA sine olet meiden Jumalan/ sine cwldelit heite/ Sine Jumala heille andexiannoit/ ia laittit heiden Tööns.
HERRA sinä olet meidän Jumalan/ sinä kuuntelit heitä/ Sinä Jumala heille anteeksiannoit/ ja laitit heidän työnsä.
Ps 99:9 Yleskorghottacat HERRA meiden Jumalan/ Ja cumartacat henen pyhen Worens päle/ Sille HERRA meiden Jumalan ombi pyhe.
Ylöskorottakaat HERRAA meidän Jumalan/ Ja kumartakaat hänen pyhän wuorensa päälle/ Sillä HERRA meidän Jumalan ompi pyhä.