Psalttari

CVIII. Psalmi .

 

On Kijtossana/ iossa Christusen Waldakunnan teden/ kijtetten/ ioca Armon Waldakunda tuleua oli/ Ja mös sen Dauidin Rumilisen Waldakunnan teden/ Joca oli Ninquin yxi alcukyluö sihen Christusen tuleuaisen Waldakundahan. Sille ette Juttaista Terueys on.

Ps 108:1 Yxi Dauidin Psalmi weisu.
Yksi Dawidin psalmi weisuu.
Ps 108:2 VAlmis ombi minun Sydhemen Jumala/ Mine tadhon weisata ia kijtte/ ia mös minun Cunnian.
Walmis ompi minun sydämeni Jumala/ Minä tahdon weisata ja kiittää/ ja myös minun kunniani.
Ps 108:3 Ylesnouse Psaltari ia Candele/ Mine tadhon warahin ylesnosta.
Ylösnouse psalttari ja kantele/ Minä tahdon warhain ylösnostaa.
Ps 108:4 Sinua HERRA mine tadhon kijtte Canssain seas/ Mine tadhon sinulle Kijtostweisata Sucukunnissa.
Sinua HERRA minä tahdon kiittää kansain seassa/ Minä tahdon sinulle kiitosta weisata sukukunnissa.
Ps 108:5 Sille sinun Armos vlottu nin leuielde quin Taiuas on/ Ja sinun Totudhes nin leuielde quin Piluet keuuet.
Sillä sinun armosi ulottuu niin leweältä kuin taiwas on/ Ja sinun totuutesi niin leweältä kuin pilwet käywät.
Ps 108:6 Yleskorghota sinuas Jumala ylitze Taiuahan/ Ja sinun Cunnias ylitze caiken Maan.
Ylöskorota sinuas Jumala ylitse taiwaan/ Ja sinun kunniasi ylitse kaiken maan.
Ps 108:7 Ette sinun rackat Ysteues wapadhexi tulisi/ Auta sinun Oikialla kädhelles/ ia cwldele minua.
Että sinun rakkaat ystäwäsi wapaaksi tulisi/ Auta sinun oikealla kädelläsi/ ja kuuntele minua.
Ps 108:8 Jumala puhupi henen Pyhydhessens/ sijte mine iloitzen/ Ja tadhon Sichemin iaca/ ia sen Laxon Suchoth mitat.
Jumala puhuupi hänen pyhyydessänsä/ siitä minä iloitsen/ Ja tahdon Sichemin jakaa/ ja sen laakson Suchot mitata.
Ps 108:9 Gilead on minun/ Manasse on mös minun/ Ja Ephraim on minun Pääni wäkewys/ Juda on minun Pämiehen.
Gilead on minun/ Manasse on myös minun/ Ja Ephraim on minun pääni wäkewyys/ Juda on minun päämieheni.
Ps 108:10 Moah on minun Pesinastian/ Mine tadhon wenytte minun Kengeni Edomin ylitze/ Ninen Philisterin ylitze mine tadhon ihastua.
Moah on minun pesinastian/ Minä tahdon wenyttää minun kenkäni Edomin ylitse/ Niiden philistein ylitse minä tahdon ihastua.
Ps 108:11 Cuca wiepi minua iongun wahuan Caupungin? Cuca wiepi minua haman Edomin.
Kuka wiepi minua jononkin wahwaan kaupunkiin? Kuka wiepi minua hamaan Edomiin.
Ps 108:12 Etkö sine Jumala site tee? Joca meite poisheittenyt olet. Ja etpes vlosmene Jumala meiden Sotawäen cansa?
Etkö sinä Jumala sitä tee? Joka meitä poisheittänyt olet. Ja etpäs ulosmene Jumala meidän sotawäen kanssa?
Ps 108:13 Saata meille Apua Tuskissan/ Sille Inhimisten Apu on turha.
Saata meille apua tuskissan/ sillä ihmisten apu on turha.
Ps 108:14 Jumalas me tadhoma Wrholisia prucata/ ia henen pite meiden Wiholistein alaspolkeman.
Jumala me tahdomme urhoollisia pruukata/ ja hänen pitää meidän wihollistein alas polkeman.