Psalttari

LXXXV. Psalmi .

 

Tesse rucollan ette Jumalan wiha lackaisi/ Ja anopi sen totisen Opin/ wissit Jumalan palueluxet/ ia hyuet Jumaliset Opettaiat iellenssadha. Ja ette Pämiehet lakiat ia coctuliset olisit/ Ette Rauha ia Maan hedelme tulis. Mwtamat Waldakunnast neite ymmerteuet Hengelisil Tauoilla.

Ps 85:1 Yxi corachin Lasten Psalmi/ edelweisattapa.
Yksi Korachin lasten psalmi/ edeltäweisattawa.
Ps 85:2 HERRA sine quin muinen olit Armolinen/ sinun Maakundas coctan/ ia ne Fangit Jacobista/ lunastit.
HERRA sinä kuin muinen olit armollinen/ sinun maakuntaasi kohtaan/ ja ne wangit Jakobista/ lunastit.
Ps 85:3 Sine quin muinen olet andexiandanut sinun Canssas pahatteghot/ ia caiki heiden Synnins peittenyt. Sela.
Sinä kuin muinen olet anteeksiantanut sinun kansasi pahatteot/ ja kaikki heidän syntinsä peittänyt. Sela.
Ps 85:4 Sine quin muinen lepytit caiki sinun wihas/ ia käensit sinuas/ sinun wihas iulmauxesta.
Sinä kuin muinen lepytit kaikki sinun wihasi/ ja käänsit sinuasi/ sinun wihasi julmauksesta.
Ps 85:5 Lohutta meite Jumala meiden Wapactaian/ ia poiskäenne sinun wihas meiste.
Lohduta meitä Jumala meidän wapahtajain/ ja poiskäännä sinun wihasi meistä.
Ps 85:6 Tadhocos sis ijancaikisesta wihastu meiden pälen? Eli vloswenytte sinun wihas Sucukunnasta Sucukundahan.
Tahdotkos siis iankaikkisesti wihastua meidän päällen? Eli uloswenyttää sinun wihasi sukukunnasta sukukuntahan.
Ps 85:7 Etkös tadho meite iellenswirghotta? ette sinun Canssas sinussa iloitzisi?
Etkös tahdo meitä jällens wirwottaa? että sinun kansasi sinussa iloitsisi?
Ps 85:8 HERRA osota meille sinun Armos/ ia auta meite.
HERRA osoita meille sinun armosi/ ja auta meitä.
Ps 85:9 Josko mine cwlisin mite HERRA Jumala puhune/ Ette hen Rauhan lupaisi henen Canssallens ia henen Pyhillens/ Ettei he ychtengen Hulluteen langeisit.
Josko minä kuulisin mitä HERRA Jumala puhunee/ että hän rauhan lupaisi hänen kansallensa ja hänen pyhillensä/ ettei he yhteenkään hulluuteen lankeisit.
Ps 85:10 Quitengin ombi henen Apunsa ninen tykene/ iotca hende pelkeuet/ Ette meiden Maalla Cunnia asuis.
Kuitenkin ompi hänen apunsa niiden tykönä/ jotka häntä pelkääwät/ että meidän maalla kunnia asuisi.
Ps 85:11 Ette Laupius ia Totuus keskenens coctaisit/ Wanhurskaus ia Rauha heidens swtaandaisit.
Että laupeus ja totuus keskenänsä kohtaisit/ wanhurskaus ja rauha heitänsä suuta antaisit.
Ps 85:12 Ette Totuus Maasta yleswesoisi/ Ja Wanhurskaus Taiuahast alascatzois.
Että totuus maasta ylös wesoisi/ ja wanhurskaus taiwaasta alas katsoisi.
Ps 85:13 Ette meille mös se HERRA hyuin tekis/ ia meiden Maan henen hedhelmens annaisi.
Että meille myös se HERRA hywin tekisi/ ja meidän maan hänen hedelmänsä antaisi.
Ps 85:14 Ette Wanhurskaus sijttekin henen edhesens pysyis/ ia saisi henen Oikian keumisens.
Että wanhurskaus sittenkin hänen edessänsä pysyisi/ ja saisi hänen oikean käymisensä.