Psalttari

LXXVII. Psalmi .

 

On Sangen Jalo Lohutos ia Oppi/ quinga ne wapiseuat sydhemet/ Jumalan wihan tundemisesta/ pite heitens ylesoiendaman ia wahuistaman/ Jumalan swrein hyueintecoin muistosta.

Ps 77:1 Yxi Assaphin Psalmi Jeduthun edest edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi Jeduthun edestä edeltäweisattawa.
Ps 77:2 MIne hwdhan änelleni Jumalan tyge/ Jumalan tyge mine hwdhan/ ia hen cwldelepi minun.
Minä huudan äänelläni Jumalan tykö/ Jumalan tykö minä huudan/ ja hän kuunteleepi minun.
Ps 77:3 Minun häte aialani HERRA mine etzin/ Minun Käten on öölle vlosoijettu/ ia ei lacka/ Sille ettei minun Sielun salli hendens lohutta.
Minun hätäajallani HERRAA minä etsin/ Minun käteni on yöllä ulosojennettu/ ja ei lakkaa/ Sillä ettei minun sieluni salli häntänsä lohduttaa.
Ps 77:4 Quin mine murheisani olen/ nin mine aiatelen Jumalan päle/ Quin minun Sydhemen ombi adhistoxes/ nin mine puhun. Sela.
Kuin minä murheissani olen/ niin minä ajattelen Jumalan päälle/ Kuin minun sydämeni ompi ahdistuksessa/ niin minä puhun. Sela.
Ps 77:5 Sine pidhet minun Silmeni ette he waluouat/ Mine olen nin woimatoin/ ettei mine puhua woi.
Sinä pidät minun silmäni, että he walwowat/ Minä olen niin woimaton/ ettei minä puhua woi.
Ps 77:6 Mine aiattelen sen wanhan aian päle/ Ninen entisten woten päle.
Minä ajattelen sen wanhan ajan päälle/ niiden entisten wuotten päälle.
Ps 77:7 Mine aiattelen minun Candeleni päle öölle/ ia puhun minun Sydhemelleni/ ia minun Hengen tutkipi.
Minä ajattelen minun kanteleeni päälle yöllä/ ja puhun minun sydämelleni/ ja minun hengeni tutkiipi.
Ps 77:9 Puuttuneko ratki henen Laupiudhens ijancaikisesta? Ja ongo sille Lupauxella io Loppu?
Puuttuneeko ratki hänen laupeutensa iankaikkisesti? Ja onko sillä lupauksella jo loppu?
Ps 77:10 Ongo sis Jumala vnoctanut Armolinen olla? ia kijnnisulkenut henen Laupiudhens/ wihansa woxi? Sela.
Onko siis Jumala unohtanut armollinen olla? ja kiinni sulkenut hänen laupeutensa/ wihansa wuoksi? Sela.
Ps 77:11 Mutta quitengin mine sanoin/ Sillens mine itzeni sairautan/ Se ylimeisen oikia käsi woipi caikia muutta.
Mutta kuitenkin minä sanoin/ Sillens minä itseni sairautan/ Se ylimmäisen oikea käsi woipi kaikkia muuttaa.
Ps 77:12 Senteden mine muistan HERRAN Töidhen päle/ Ja mine aiattelen sinun entisten Ihmeites päle.
Sentähden minä muistan HERRAN töiden päälle/ ja minä ajattelen sinun entisten ihmeittesi päälle.
Ps 77:13 Ja puhun caikista sinun Töistes/ ia sanon sinun Teghoistas.
Ja puhun kaikista sinun töistäsi/ ja sanon sinun teoistasi.
Ps 77:8 Poisheittenekö Jumala ijancaikisesta/ ia ei ychten Armo sillä osottane?
Pois heittäneekö Jumala iankaikkisesti/ ja ei yhtään armoa sillä osoitttane?
Ps 77:14 Jumala sinun Ties ombi pyhe/ Cussa on nin wäkeue Jumala quin sine olet?
Jumala sinun tiesi ompi pyhä/ Kussa on niin wäkewä Jumala kuin sinä olet?
Ps 77:15 Sinepe olet se Jumala/ ioca Ihmeite tekepi/ sine osotit woimas Canssain seas.
Sinäpä olet se Jumala/ joka ihmeitä tekeepi/ sinä osoitit woimasi kansain seassa.
Ps 77:16 Sine lunastit Canssas woimalisest/ Ne Jacobin ia Josephin Lapset. Sela.
Sinä lunastit kansasi woimallisesti/ Ne Jakobin ja Josephin lapset. Sela.
Ps 77:17 Ne Wedhet näit sinua Jumala/ ne Wedhet näit sinua/ ia ikeuoitzit/ ia ne Syueydhet messesit.
Ne wedet näit sinua Jumala/ ne wedet näit sinua/ ja ikäwöitsit/ ja ne sywyydet messasit (pauhasit).
Ps 77:18 Ne paxut Piluet vloswodhit wette/ Ne Piluet iylisit ia ne Noolet lensit sihen secaan.
Ne paksut pilwet uloswuodatit wettä/ Ne pilwet jylisit ja ne nuolet lensit siihen sekaan.
Ps 77:19 Se iylisi Taiuasa/ ia sinun Leimauxes welkyi Maan pirin päle/ Maa sijte lijckui ia wärisi.
Se jylisi taiwaassa/ ja sinun leimauksesi wälkkyi maan piirin päällä/ Maa siitä liikkui ja wärisi.
Ps 77:20 Sinun Ties oli Meres/ ia sinun Polghus olit swris Wesis/ ia eipe sinun askeldas kengen homainut.
Sinun tiesi oli meressä/ ja sinun polkusi olit suurissa wesissä/ ja eipä sinun askeltasi kenkään huomannut.
Ps 77:21 Sine weit sinun Canssas ninquin Lammasten Lauman/ Mosesen ia Aaronin cautta.
Sinä weit sinun kansasi niinkuin lammasten lauman/ Moseksen ja Aaronin kautta.