Psalttari

CXXXI. Psalmi .

 

Omasta Esicuuastans hen mana ia keske/ Ette me Jumalan Sanas/ ia sulas Armos tydhyisim/ Ninquin Lapsi Eitins helmas ia parmahil/ Nisie imepi/ Ettei me loottaisim omahan wäkeen/ wisauteene/ wanhurskautene/ ansionne eli tööne päle.

Ps 131:1 Yxi Dauidin Weisu corkeimas Choris. HERRA/ eipe minun Sydhemen ole coria/ Eike minun Silmeni ylpie ole/ enge waella swris asiois/ iotca minulle ylenpaltiset ouat.
Yksi Dawidin weisuu korkeimmassa kuorissa. HERRA/ eipä minun sydämeni ole korea/ Eikä minun silmäni ylpeä ole/ enkä waella suurissa asioissa/ jotka minulle ylenpalttiset owat.
Ps 131:2 Coska em mine pannut Sieluani ia hilinyt/ Nin minun Sielun tuli wieroitetuxi/ Ninquin Lapsi Eitestens wieroitetaan.
Koska en minä pannut sieluani ja hillinnyt/ Niin minun sieluni tuli wieroitetuksi/ Niinkuin lapsi äidistänsä wieroitetaan.
Ps 131:3 Israel toiuocan HERRAN päle/ hamast nyt ia ijancaikisehen.
Israel toiwokaan HERRAN päälle/ hamasta nyt ja iankaikkisehen.