Psalttari

XIV. Psalmi.

Se Laitta Caiki Inhimiset Synnisexi/ Ja nille hen pinan ilmoitta/ Jotca Jumalattudhens eiuet tunne/ Waan ne Jumaliset/ iotca Synnins andexi anouat Christusen cautta/ hen lohuttapi.

Ps 14:1 Davidin Psalmi Edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 14:2 NE Tyhmet sanouat heiden Sydemesens/ Eipe Jumala olecka/ Eiuet he miteken kelpa/ ia ouat yxi ilkeys heiden Menons cansa/ Ei ole yxiken ioca hyue teke.
Ne tyhmät sanowat heidän sydämessänsä/ Eipä Jumalaa olekaan/ Eiwät he mitäkään kelpaa/ ja owat yksi ilkeys heidän menonsa kanssa/ Ei ole yksikään joka hywää tekee.
Ps 14:3 HERRA catzoi Taiuahast inhimisten Lasten päle/ ette hen näkis/ ios iocu ymmerteis eli etzis Jumalan ielkin.
HERRA katsoi taiwahasta ihmisten lasten päälle/ että hän näkisi/ jos joku ymmärtäisi eli etsisi Jumalan jälkeen.
Ps 14:4 Mutta he ouat Caiki poislangenet/ ia caiki tynni ouat keluottomat/ Ei ole yxiken ioca hyue teke/ ei yxi ainoakan.
Mutta he owat kaikki poislangenneet/ ja kaikki tyynni owat kelwottomat/ Ei ole yksikään joka hywää tekee/ ei yksi ainoakaan
Ps 14:5 Eikö sis ne caiki Pahointekiet site merkitze? Jotca minun Canssani ylessöuet/ rauiten heitens/ Waan HERRA eiuet he auxenshwda.
Eikö siis ne kaikki pahointekijät sitä merkitse? Jotka minun kansaani ylessyöwät/ rawiten heitänsä/ Waan HERRAA eiwät he awuksensa huuda.
Ps 14:6 Sielle he * Pelgholla pelkesit. Mutta Jumala ombi leszne ninen Wanhurskasten Sukua.
Siellä he pelolla pelkäsit. Mutta Jumala ompi läsnä niiden wanhurskasten sukua.
Ps 14:7 Te häueisette sen kieuhen neuuon/ Mutta Jumala ombi henen Turuans.
Se häwäisette sen köyhän neuwon/ Mutta Jumala ompi hänen turwansa.
Ps 14:8 Oy/ ios apu tulis Zionist Israelin ylitze/ ia HERRA henen Fangitun Canssans pästeis/ nin Jocob iloitzis/ ia Israel riemuitzis.
Oi/ jos apu tulisi Zionista Israelin ylitse/ ja HERRA hänen wangitun kansansa päästäisi/ niin Jakob iloitsisi/ ja Israel riemuitsisi.