Psalttari

XIII.Psalmi .

 

On Jalo Rucous/ teunens swria haluia/ wastan Sydhemen murhen/ ia Mielen raskaudhen/ iotca ouat Synnein palcat/ ette ne andexiannetaisijn.

Ps 13:1 Dauidin Psalmi Edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 13:2 QUincauan HERRA sine tadhot ratki minua wnocta? quincauan sine poispeitet Casuos minusta?
Kuin kauan HERRA sinä tahdot ratki minua unohtaa? kuinkauan sinä pois peität kasvosi minusta?
Ps 13:3 Quincauan minun pite murectiman Sielusani? ia minua adhistettaman minun Sydhemesseni iocapeiue? quincauan minun Wiholisen pite henens ylistemen minun päleni?
Kuinkauan minun pitää murehtiman sielussani? ja minua ahdistettaman minun sydämessäni jokapäivä? kuin kauan minun wiholliseni pitää hänensä ylistämän minun päälleni?
Ps 13:4 Catzo sis/ ia cwle minua HERRA minun Jumalan/ walista minun Silmeni/ etten mine coskan Colemaan nuckuisi.
Katso siis/ ja kuule minua HERRA minun Jumalani/ walista minun silmäni/ etten minä koskaan kuolemaan nukkuisi.
Ps 13:5 Ettei minun Wiholisen kehuisi/ sanoden/ Mine ylitzewoitin henen/ Ja minun sortaian ei iloitzisi/ ette mine langeisin.
Ettei minun wiholliseni kehuisi/ sanoen/ Minä ylitsewoitin hänen/ Ja minun sortajaini ei iloitsisi/ että minä lankeisin.
Ps 13:6 Mutta mine toiuon senpäle/ ettes nin Armolinen olet/ Minun sydhemen riemuitze/ ettes nin kernast autat.
Mutta minä toivon senpäälle/ ettäs niin armollinen olet/ Minun sydämeni riemuitsee/ ettäs niin kernaasti autat.
Ps 13:7 Mine tadhon HERRALLE weisata/ Ette hen nin hyuesti minun wastani teke.
Minä tahdon HERRALLE weisata/ Että hän niin hywästi minun wastaani tekee.