Psalttari

XXXII. Psalmi .

 

Yxi Dauidin Opetus.
Teunens ombi teme Psalmi Opetusta. Sille tesse opetetan/ ettei kengen Wanhurskaxi tule/ taica Pyhitete Jumalan edes/ ellei Hen itzeens tunne synnisexi/ Ja tiedheis sauans Synnins andexi/ ilman Tööitens ia paitzi Ansiotans. Waan sulasta Jumalan Armosta ia paliahasta tygelukemisesta.
Nijn tesse osotetan/ ette Syndi mös on caikinaisten Inhimisten waiuan ia rangastoxen ainoa Syy ia Tila.

Ps 32:1 AUtuat ouat ne/ ioille Ylitzekeumiset andexiannetut ouat/ ia ioinenga Synnit peitetyt ouat.
Autuaat owat ne/ joille ylitsekäymiset anteeksiannetut owat/ ja joidenka synnit peitetyt owat.
Ps 32:2 Autuas on se Inhiminen/ iollenga HERRA pahatecoia ei soima/ ionga Hengese ei ole wilpi.
Autuas on se ihminen/ jollenka HERRA pahatekoja ei soimaa/ jonka hengessä ei ole wilppi.
Ps 32:3 Sille coska mine tadhoin site waiketa/ muserdhuit minun Luuni/ lepitze minun Jocapeiuesen Idkuni.
Sillä koska minä tahdoin siitä waieta/ musertuit minun luuni/ läwitse minun jokapäiwäisen itkuni.
Ps 32:4 Sille sinun Kätes oli ölle ia peiuelle raskas minun päleni/ Nin ette minun Nesteeni poisquiuasi/ ninquin se Kesälle quiuapi. Sela.
Sillä sinun kätesi oli yöllä ja päiwällä raskas minun päälläni/ Niin että minun nesteeni poiskuiwasi/ niinkuin se kesällä kuiwaapi. Sela.
Ps 32:5 Senteden mine tunnustan minun Syndini/ ia en peite minun Pahatecoiani Mine sanoin/ Mine tunnustan HERRALLE minun ylitzekeumiseni/ Nin sine andexiannoit minun Syndini pahateghot. Sela.
Sentähden minä tunnustan minun syntini/ ja en peitä minun pahatekojani. Minä sanoin/ Minä tunnustan HERRALLE minun ylitsekäymiseni/ Niin sinä anteeksiannoit minun syntini pahat teot. Sela.
Ps 32:6 Temen tedhen pite caiki Pyhet sinua rucoleman oikialla aialla/ Senteden coska swret Wedhenpaisumiset tuleuat/ euet he vlotu sen tyge.
Tämän tähden pitää kaikki pyhät sinua rukoileman oikealla ajalla/ Sentähden koska suuret wedenpaisumiset tulewat/ eiwät he ulotu sen tykö.
Ps 32:7 Sine olet minun Warielluxen/ ketke minua murhesta/ ette mine pelastettuna/ madhaisin sangen riemuisesta kerskata. Sela.
Sinä olet minun warjelukseni/ kätke minua murheesta/ että minä pelastettuna/ mahtaisin sangen riemuisesti kerskata. Sela.
Ps 32:8 Mine tadhon sinua neuua/ ia sinulle Tien osotta/ iotas mödhen waellat/ Mine tadhon minun Silmilleni sinun iohdhatta.
Minä tahdon sinua neuwoa/ ja sinulle tien osoittaa/ jotas myöten waellat/ Minä tahdon minun silmilläni sinun johdattaa.
Ps 32:9 Elket olco ninquin Orihit ia Mwlit/ ioilla ei ole ymmerdhöst/ ioillen pite Suitzet ia Ohiat suhun pandaman/ ellei he lehenne sinun tyges.
Älkäät olko niinkuin orhit ja muulit/ joilla ei ole ymmärrystä/ joillen pitää suitset ja ohjat suuhun pantaman/ ellei he lähennä sinun tykösi.
Ps 32:10 Sille Jumalattomalle ombi monda Witzausta/ Mutta ioca HERRAN päle toiuopi/ Laupiuxen pite henen ymberinssyliemen.
Sillä jumalattomalla ompi monta witsausta/ Mutta joka HERRAN päälle toiwoopi/ Laupiuksen pitää hänen ympärins syleilemän.
Ps 32:11 Riemuitka teiten HERRASA/ ia olcat iloisat te Wanhurskat/ ia kerskacat itzeen caiki te toimeliset.
Riemuitkaa teitän HERRASSA/ ja olkaat iloiset te wanhurskaat/ ja kerskatkaat itseen kaikki toimelliset.