Psalttari

CI. Psalmi .

 

Yxi Dauidin Psalmi. Teme on iuri Honelinen Psalmi/ Joca opetapi Kuningat ia Esiuallat/ Mingecaltaiset heiden Itze ia mingemotoinen Waldakundain ia se wlcoinen Mailmalinen Hallitus oleman pite/ Ja millisille Paluelioilla heiden pite wallitzeman.
Nin hen tesse mainitze ne erinomaiset Houin wighat/ Ette he Nuriat ouat/ Kiroliset/ ylpiet/ walecteliat/ Himonsa ielkin kerket etc. Waan mutamat temen Psalmin ymmerteuet Christusen waldakunnasta Euangeliumin cautta/ Ette hen wimeises Versus sano/ tactouans caiki Jumalattomat Maalda hucutta.

Ps 101:1 ARmosta ia Oikiudhesta mine tadhon weisata/ Ja sinulle HERRA kijtoxen sanoa.
Armosta ja oikeudesta minä tahdon weisata/ Ja sinulle HERRA kiitoksen sanoa.
Ps 101:2 Mine keuten minuni wijsasti ia toimelisesta ninen cochtan/ iotca omani ouat/ Ja waellan vskolisest minun Honessani.
Minä käytän minun wiisaasti ja toimellisesti niiden kohtaan/ jotka omani owat/ Ja waellan uskollisesti minun huoneessani.
Ps 101:3 Em mine ota ychten paha Asia minun eteeni/ Mine wihan ne Ylitzekeumerit/ enge salli heite olla minun tykeneni.
En minä ota yhtään pahaa asiaa minun eteeni/ Minä wihaan ne ylitsekäymärit/ enkä salli heitä olla minun tykönäni.
Ps 101:4 Yxi nuria sydhen poiswelteken minusta/ Site Paha em mine kersi.
Yksi nurja sydän poiswälttäkään minusta/ Sitä pahaa en minä kärsi.
Ps 101:5 Joca Lehimeisens sala panettele/ sen mine hucutan/ Em mine malta site kersi/ quin röyckion menon ia corian mielen pite.
Joka lähimmäisens salaa panettelee/ sen minä hukutan/ En minä malta sitä kärsiä/ kuin röykkiön menon ja korean mielen pitää.
Ps 101:6 Minun silmeni catzouat ninen vskolisten ielkin Maan päle/ ette he asuisit minun tykeneni/ Ja pidhen kernasti hurstat Palueliat.
Minun silmäni katsowat niiden uskollisten jälkeen maan päällä/ että he asuisit minun tykönäni/ ja pidän kernaasti hurskaat palwelijat.
Ps 101:7 Falskit Inhimiset em mine pidhe minun Honessani/ Ei walecteliat menesty minun tyköneni.
Falskit ihmiset en minä pidä minun huoneessani/ Ei walehtelijat menesty minun tykönäni.
Ps 101:8 Warahin mine hucutan caiki Jumalattomat Maassa/ Ette mine caiki Pahointekiät poisiuritaisin sijte HERRAN Caupungista.
Warhain minä hukutan kaikki jumalattomat maassa/ että minä kaikki pahaintekijät poisjuurittaisin siitä HERRAN kaupungista.