Psalttari

Dauidin Psaltari.

Se Ensimeinen lucu.

I. Psalmi.

Jumalan Sanan prucamisen ylistos/ ia sen totisen Seuracunnan eroitus/ sijte wäreste.

Ps 1:1 AUTUAS ombi Se/ ioca ei waella ninen Jumalattomiten Neuuos/ eike astu ninen Synnisten Tiehen/ eike isto cussa ne Pilcaiat istuuat.
Autuas ompi se/ joka ei waella niiden jumalattomien neuwossa/ eikä astu niiden syntisten tiehen/ eikä istu kussa ne pilkkaajat istuwat.
Ps 1:2 Waan pite tacto's HERRAN Laissa/ ia puhupi henen Laistans peiuet ia ööt.
Waan pitää tahtonsa HERRAN laissa/ ja puhuupi hänen laistansa päivät ja yöt.
Ps 1:3 Se ombi nin quin yxi istutettu Puu/ wotauain oiain tykene/ ioca henen hedhelmens andapi aialans Ja henen Lehdhens ei varise/ Ja caiki mite hen tekepi/ se menestypi.
Se ompi niin kuin yksi istutettu puu/ wuotawain ojain tykönä/ joka hänen hedelmänsä antaapi ajallansa/ Ja hänen lehtensä ei warise/ Ja kaikki mitä hän tekeepi/ se menestyypi.
Ps 1:4 Mutta ne Jumalattomat euet nin ole/ Waan ninquin Acana/ ionga twli haiottele.
Mutta ne jumalattomat eiwät niin ole/ waan niinkuin akana/ jonka tuuli hajoittelee.
Ps 1:5 Senteden ne Jumalattomat euet pysy Domios/ eike Synniset ninen Wanhurskasten Seuras.
Sentähden ne jumalattomat eiwät pysy tuomiossa/ eikä syntiset niiden wanhurskasten seurassa.
Ps 1:6 Sille ette HERRA se tiete ninen Wanhurskasten tien/ Mutta ninen Jumalattomiten tie huckupi.
Sillä että HERRA se tietää niiden wanhurskasten tien/ Mutta niiden jumalattomien tie hukkuupi.