Psalttari

CXXIV. Psalmi .

 

On makia Seurakunnan Lohutos ia Kijtossana warieluxen ia wapadhoxen teden/ Nin monein Wiholistein hirmusutta ia Julmautta wastan/ quin ouat/ Kuningasten/ Pämiesten/ Canssain/ Eriseurain/ Ja Ulcocullasuttein/ Jotca Seurakunnan tactouat/ pereti cadhotta/ Joinenga Julmauxen Propheta wertautta swren Wirdhan eli Cosken wotamisen cautta.

Ps 124:1 Yxi Dauidin Weisu/ Corkeimas Choris.
Yksi Dawidin weisuu/ Korkeimmassa kuorissa.
Ps 124:2 ELLei itze HERRA olis meiden cansan/ Nin sanocan Israel.
Ellei itse HERRA olisi meidän kanssan/ Niin sanokaan Israel.
Ps 124:3 Ellei itze HERRA olis meiden cansan/ Coska Inhimiset meite wastan carkaiauat.
Ellei Itse HERRA olisi meidän kanssan/ Koska ihmiset meitä wastaan karkaawat.
Ps 124:4 Nin he ylesnielisit meite eleuene/ Coska heiden Wihans meiden ylitzen iulmistu.
Niin hän ylösnielisit meitä eläwänä/ Koska heidän wihansa meidän ylitsen julmistuu.
Ps 124:5 Nin Vesi meite vpotais/ Cosket keuisit ylitze meiden Sielunna.
Niin wesi meitä upottaisi/ Kosket käwisit ylitse meidän sielumme.
Ps 124:6 Kijtetty olcoon se HERRA/ Ettei hen meite anna Raateluxexi heiden Hambaisens.
Kiitetty olkoon HERRA/ Ettei hän meitä anna raatelukseksi heidän hampaisiinsa.
Ps 124:7 Meiden Sielun päsi ninquin iocu Lindu sijte Lindurin paulasta. Se Paula on serietty/ ia me pästetut olema.
Meidän sieluni pääsi niinkuin joku lintu siitä linturin paulasta. Se paula on särjetty/ ja me päästetyt olemme.
Ps 124:8 Meiden Apun ombi HERRAN Nimes/ Joca on Taiuan ia Maan tehnyt.
Meidän apun ompi HERRAN nimessä/ Joka on taiwaan ja maan tehnyt.