Psalttari

XIV.Psalmi .

 

Quin on yxi Ennustos/ ette Euangelium pite ymberi coco Mailman Pijrin leuitettemen.
Christusen Tulosta/ ia henen Cunniolisesta Woitostans.
Sanan woimasta/ iossa Jumala ilmestupi/ ia ijancaikinen Seurakunda cootaan.


Ps 19:1 Dauidin Psalmi edhelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa
Ps 19:2 TAiuat ilmoittauat Jumalan Cunnian/ Ja se Wahwistos iulghistapi henen Kättens Rakennoxet.
Taiwaat ilmoittawat Jumalan kunnian/ Ja se wahwistus julkistaapi hänen kättensä rakennukset.
Ps 19:3 Yxi Peiue sano sillen toisellen/ ia yxi Öö tietteuexi tekepi sillen toisellen.
Yksi päiwä sanoo sillen toisellen/ ja yksi yö tiettäwäksi tekeepi sillen toisellen.
Ps 19:4 Ei ole Kieli eike Puhe/ iossa ei heiden Änens cwlu.
Ei ole kieli eikä puhe/ jossa ei heidän äänensä kuulu.
Ps 19:5 Heiden Noorans wloskieupi caikijn Maihin ia heiden Puheens Mailman loppun asti/ Auringoiselle hen pani Maian heisse.
Heidän nuoransa uloskäypi kaikkiin maihin ja heidän puheensa maailman loppuun asti/ Aurinkoiselle hän pani majan heissä.
Ps 19:6 Ja hen ninquin Ylke vloskieupi henen Cammiostans/ ia riemuitze ninquin Sangari Tiete ioostaxens.
ja hän niinkuin ylkä uloskäypi hänen kammiostansa/ ja riemuitsee niinkuin sankari tietä juostaksensa.
Ps 19:7 Hen yleskeupi Taiuasten lopulda/ ia iooxepi ymberins haman sihen Loppuhun/ ia ei miten ole peitetty henen Lämbymens edheste.
Hän ylöskäypi taiwasten lopulta/ ja juokseepi ympärinsä hamaan siihen loppuhun/ ja ei mitään ole peitetty hänen lämpimänsä edestä.
Ps 19:8 HERRAN Laki ombi ilman wighata/ ia se yleswirghotta Sielut.
HERRAN laki ompi ilman wihatta/ ja se ylös wirwoittaa sielut.
Ps 19:9 Se HERRAN Todhistos ombi wissi/ ia tekepi ne yxikertaiset Wisaaxi.
Se HERRAN todistus ompi wissi/ ja tekeepi ne yksikertaiset wiisaaksi.
Ps 19:10 Ne HERRAN Keskyt ouat oikiat/ ia ilahuttauat sydhemet.
Ne HERRAN käskyt owat oikiat/ ja ilahuttawat sydämet.
Ps 19:11 Ne HERRAN Keskysanat ouat kircat/ ia yleswalistauat Silmet.
Ne HERRAN käskysanat owat kirkkaat/ ja ylöswalistawat silmät.
Ps 19:12 Se HERRAN pelco on Puhdhas/ ia pysypi ijancaikisesta/ Ne HERRAN Oikiudhet ouat todhet/ caiki ynne wanhurskat.
Se HERRAN pelko on puhdas/ ja pysyypi iankaikkisesta/ Ne HERRAN oikeudet owat todet/ kaikki ynnä wanhurskaat.
Ps 19:13 Ne ouat calleemat quin Culta/ ia ylitze parahan Cullan/ ia makiammat quin Hunaia/ ia Mesileiuet.
Ne owat kalliimmat kuin kulta/ ja ylitse parhaan kullan/ ja makiammat kuin hunaja/ ja mesileiwät.
Ps 19:14 Sinun mös tosin Paluelias heiden cauttans neuuotaan/ ia ioca nijte pite/ henelle ombi swri Palca.
Sinun myös tosin palwelijasi heidän kauttansa neuwotaan/ ja joka niitä pitää/ hänella ompi suuri palkka.
Ps 19:15 Exytyxet cuca ymmertepi? andexianna minulle ne salaiset ricoxet.
Eksytykset kuka ymmärtääpi? Anteeksi anna minulle ne salaiset rikokset.
Ps 19:16 Wariele mös Paluelias nijlde Coreilda/ ettei he ylitze minun hallitzisi/ nin mine olen wighatoin/ ia nuchtetoin swrimast pahateghosta.
Warjele myös palwelijasi niiltä koreilta/ ettei he ylitse minun hallitsisi/ niin minä olen wiatoin/ ja nuhteetoin suurimmasta pahanteosta.
Ps 19:17 Olcon minun Suuni Puhet sinulle keluoliset/ ia minun Sydhemeni aiatoxet sinun edheses.
Olkoon minun suuni puheet sinulle kelwolliset/ ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi.
Ps 19:18 HERRA on minun Turuan/ ia minun Lunastaian.
HERRA on minun turwani/ ja minun lunastajain.