Psalttari

XXIII. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi Kijtossana/ Elatoxen/ Warieloxen ia Hallitzemisen tedhen.

Ps 23:1 HERRA on minun Paimenen/ ei miten minulta pwtu.
Herra on minun paimenen/ ei mitään minulta puutu.
Ps 23:2 Hen caitzepi minua wiherieises Nitys/ ia wiepi minun wirgottouan Wedhen tyge.
Hän kaitseepi minua wiheriäisissä niityssä/ ja wiepi minun wirwoittawan weden tykö.
Ps 23:3 Minun Sieluni hen wirgotta/ Hen wiepi minun oikialle Tielle/ henen Nimens tedhen.
Minun sieluni hän wirwoittaa/ Hän wiepi minun oikealle tielle/ hänen nimensä tähden.
Ps 23:4 Ja waicka mine waellaisin pimies Laxos/ em mine pelkeisi miteken pahutta/ Ettes olet minun cansani/ Sinun Capulas ia Sauwas minun tukeeuat.
Ja waikka minä waeltaisin pimeässä laaksossa/ en minä pelkäisi mitäkään pahuutta/ Ettäs olet minun kanssani/ Sinun kapulasi ja sauwasi minua tukewat.
Ps 23:5 Sine walmistat minua warten Peudhen/ minun Wiholisteni wastan/ Sine woitelet Öliulle minun Pääni/ ia sine skencket teuteen minun eteeni.
Sinä walmistat minua warten pöydän/ minun wihollistani wastaan/ Sinä woitelet öljyllä minun pääni/ ja sinä skencket (panet) täyteen minun eteeni.
Ps 23:6 Hywyys tosin ia Laupius noutauat minua caiken minun eliaicani/ Ja minun pite asuman HERRAN Hoonesa ijancaikisesta.
Hywyys tosin ja laupius noutawat minun kaikessa minun elinaikani/ Ja minun pitää asuman HERRAN huoneessa iankaikkisesti.