Psalttari

CXXV. Psalmi .

 

On Rucous ia Kijtossana/ Ette HERRA warielepi Seurakunnans ia ne Jumaliset Opettaiat/ iotca Tyrannilde sordhetaan/ Ja vhckapi ette Jumala ne Ulcocullatut/ quin oikiasta Opista poickeuat/ cadhottapi. Waan ne Pyhet hen päste ia cunnioitta.

Ps 125:1 Yxi Weisu Corkeimas Choris.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa.
Ps 125:2 JOtca vskaltauat HERRAN päle/ eipe he lange/ waan ijancaikisesta pysyuet/ ninquin se Woori Zion.
Jotka uskaltawat HERRAN päälle/ eipä he lankea/ waan iankaikkisesti pysywät/ niinkuin se wuori Zion.
Ps 125:3 Ymberi Jerusalemin ouat Wooret/ Ja se HERRA ombi henen Canssans ymberille/ hamast nyt ia nin ijancaikisudhen asti.
Ympäri Jerusalemin owat wuoret/ Ja se HERRA ompi hänen kansansa ympärillä/ hamasta nyt ja niin iankaikkisuuteen asti.
Ps 125:4 Sille ninen Jumalattomain Waltica ei pidhe pysymen ylitze sen Wanhurskasten Joukon/ Ettei ne Wanhurskaat vlosoiennaisi Käsiens Wäryteen pein.
Sillä niiden jumalattomain waltikka ei pidä pysymän ylitse sen wanhurskasten joukon/ ettei ne wanhurskaat ulosojentaisi käsiänsä wääryyteen päin.
Ps 125:5 HERRA tee hyuesti/ Nijlle hyuille ia hurskaille Sydhemiste.
HERRA tee hywästi/ Niille hywille ja hurskaille sydämille.
Ps 125:6 Mutta iotca poickeuat heiden wärijn teihins/ Nijte Jumala poisaiapi/ ninen pahaintekiedhen cansa/ Mutta Rauha olcoon ylitze Israelin.
Mutta jotka poikkeawat heidän wääriin teihinsä/ Niitä Jumala pois ajaapi/ niiden pahantekijäiden kanssa/ Mutta rauha olkoon ylitse Israelin.