Psalttari

LVIII. Psalmi .

 

On samast Asiast/ quin Entiset Psalmit/ Saulin wastan ia ninen/ iotca hende yllytit Dauidj wainoman/ ninquin Capinannostaia wastan.
Ja on yxi Lohutos Ette turhat ouat Seurakunna' ia Jumaliste' wainouaisten wihaiain iulmaus/ Jotca huckuuat/ waan ne pyhet wapadhetaan.

Ps 58:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale edelweisattapa/ Ettei hen huckuisi.
Yksi Dawidin kultainen kappale edeltäweisattawa/ ettei hän hukkuisi.
Ps 58:2 OLlettaco te sis iuri nin Myket/ ettei te tadho puhua mite Oikeus on/ ia domita mite coctuus on/ Te Inhimisten Lapset?
Oletteko te siis juuri niin mykät/ ettei te tahdo puhua mitä oikeus on/ ja tuomita mitä kohtuus on/ Te ihmisten lapset?
Ps 58:3 Ja/ sulast pahudhest te wärydhen teette Makunnasa/ ia cocta riennet teiden Käsillen Wäkiualta tekemen.
Ja/ sulasta pahuudesta te wääryyden teette maakunnassa/ ja kohta riennät teidän käsillän wäkiwaltaa tekemään.
Ps 58:4 Nuriat ouat ne Jumalattomat Eitins codhusta/ Ne walecteliat exyuet hamast Eitins codhusta.
Nurjat owat ne jumalattomat äitinsä kohdusta/ Ne walehtelijat eksywät hamasta äitinsä kohdusta.
Ps 58:5 Heiden iulmistoxens on ninquin Kermen iulmistus/ Ninquin cwroin Kykermen/ ioca Coruans kijnitukitze.
Heidän julmistuksensa on niinkuin käärmeen julmistus/ Niinkuin kuuroin kyykäärmeen/ joka korwiansa kiinni tukitsee.
Ps 58:6 Ettei hen cwlisi Lumoians ände/ sen Lumoians/ ioca hyuesti lumoia taita.
Ettei hän kuulisi lumoijansa ääntä/ sen lumoojansa/ joka hywästi lumoja taitaa.
Ps 58:7 Jumala serie heiden Hambaans heiden Swhuns/ Rickimurena HERRA ne Nooren Jalopeuran Söme Hambahat.
Jumala särje heidän hampaansa heidän suuhunsa/ Rikki murenna HERRA ne nuoren jalopeuran syömähampaat.
Ps 58:8 Heiden pite poissulaman ninquin wotaua Wesi/ he ambuuat heiden Noolillans/ Mutta ne samat rickanduuat.
Heidän pitää poissulaman niinkuin wuotawa wesi/ he ampuwat heidän nuolillansa/ Mutta ne samat rikkoontuwat.
Ps 58:9 He huckuuat ninquin Näkincodhat rauckeuat/ Ja ninquin waimon Lodhencando/ euet he Auringoista näe.
He hukkuwat niinkuin näkinkodat raukeawat/ Ja niinkuin waimon luodenkanto/ eiwät he aurinkoista näe.
Ps 58:10 Ennen quin teiden Oriantappuran kypsyuet Pensaans päle/ nin pite ydhen Wihan heite toorehnans poiszrepeisemen.
Ennen kuin teidän orjantappuran kypsywät pensaansa päällä/ niin pitää yhden wihan heitä tuoreenansa poisrepäiseman.
Ps 58:11 Se wanhurskas sijte iloitzepi/ coska hen sencaltaisen Coston näkepi/ ia pesepi henen Jalcans sen Jumalattoman * weresse.
Se wanhurskas siitä iloitseepi/ koska hän senkaltaisen koston näkeepi/ ja peseepi hänen jalkansa sen jumalattoman weressä.
Ps 58:12 Ette Jocaitzen sanoman pite/ Sen Wanhurskan pite sen quitengin nautitzeman/ Ette Jumala tosin wiele Domari ombi Maan päle.
Että jokaisen sanoman pitää/ Sen wanhurskaan pitää sen kuitenkin nautitseman/ että Jumala tosin wielä tuomari ompi maan päällä.