Psalttari

VIII. Psalmi.

Ps 8:1 Dauidin Psalmi/ edhelweisattapa Githithin päle.
Dawidin psalmi/ edeltaweisattava Gittitin päälle
Ps 8:2 On yxi Kijtos ia Ennustos Seurakunnan wapauxest ia henen ijancaikisesta Cunniastans.
On yksi kiitos ja ennustus seurakunnan wapauksesta ja hänen iankaikkisesta kunniastansa.
Ps 8:3 HERRA meiden Haltia/ quinga ihmelinen on sinun Nimes caikes maasa/ ioca panit sinun Cunnias Taiuain ylitze.
HERRA meidän haltija/ kuinka ihmeellinen on sinun nimesi kaikessa maassa/ joka panit sinun kunniasi taiwain ylitse.
Ps 8:4 Noorten Lasten ia Imeueisten swsta perustit sine Woiman/ sinun Wiholistes teden/ Ettes sen Wiholisen ia kärcken Costaian murenaisit.
Nuorten lasten ja imewäisten suusta perustit sinä woiman/ sinun wihollistesi tähden/ ettäs sen wihollisen kärkeän kostajan murentaisit.
Ps 8:5 Sille minun pite näkemen ne Taiuaat/ sinun Sormies teghot/ Cuun ia Tähdhet/ iotcas walmistit.
Sillä minun pitää näkemän ne taivaat/ sinun sormiesi teot/ Kuun ja tähdet/ jotkas walmistit.
Ps 8:6 Mike on Inhiminen/ ettes henen pälens muistat/ eli Inhimisen Poica/ ettes hende etziskelet?
Mikä on ihminen/ ettäs hänen päällensä muistat/ eli Ihmisen Poika/ ettäs häntä etsiskelet?
Ps 8:7 Sine sallit henen wähexi hetkexi Jumalalda ylenannetta/ Waan cunnialla ia caunistoxella sine henen crwnat.
Sinä sallit hänen wähäksi hetkeksi Jumalalta ylenannettaa/ waan kunnialla ja kaunistuksella sinä hänen kruunaat.
Ps 8:8 Sine asetat henen Herraxi ylitze sinun käsitegois/ Caiki sine olet henen Jalcains alaheittenyt.
Sinä asetat hänen Herraksi ylitse sinun käsitekoisi/ Kaikki sinä olet hänen jalkainsa alle heittänyt.
Ps 8:9 Lambat ia caiki Cariat/ ia sihen mös ne metzen Eleimet.
Lampaat ja kaikki karjat/ ja siihen myös ne metsän eläimet.
Ps 8:10 Ne Linnut Taiuan alda/ ia ne Calat Meres/ ia mitke meres waeldapi.
Ne linnut taivaan alta/ ja ne kalat meressä/ ja mitkä meressä waeltaapi.
Ps 8:11 HERRA meiden Haltia/ quinga ihmelinen on sinun Nimes caikes maasa.
HERRA meidän haltija/ kuinka ihmeellinen on sinun nimesi kaikessa maassa.