Psalttari

LVI. Psalmi .

 

On yxi Rucous tuskassa/ wapadhuxen teden/ Ja ombi mös yxi Lohutos.
Sille quin rucoili/ ia wapadhettijn/ Nin mös me rucolkam ia uskossa wapadhust odhottakam.
Ette Dauid oli mucalaisten seas ia ei iulghenut sielle puhua eli iotakin walitta Saulit wastan. Senteden cutzupi hen itzens tesse Mykexi Mettisexi.

Ps 56:1 Yxi Dauidin Cullainen Cappale/ sijte mykest Mettisest/ ninen Mucalaisten seas/ Coska ne Philisterit käsitit henen Gathis.
Yksi Dawidin kultainen kappale/ siitä mykästä mettisestä/ niiden muukalaisten seassa/ Koska ne philisterit käsitit hänen Gathissa.
Ps 56:2 JUmala ole minulle armolinen/ sille Inhimiset tactouat minua alassulloa/ Jocapeiue he sotiuat ia minua adhistauat.
Jumala ole minulle armollinen/ sillä ihmiset tahtowat minua alas sulloa/ Jokapäiwä he sotiwat ja minua ahdistawat.
Ps 56:3 Minun wiholiseni alassullouat minua iocapeiue/ Sille monda sotiuat coriasti minua wastan.
Minun wiholliseni alas sullowat minua joka päiwä/ Sillä monta sotiwat koreasti minua wastaan.
Ps 56:4 Coska mine pelken itzeeni/ nin mine toiuon sinun päles.
Koska minä pelkään itseeni/ niin minä toiwon sinun päällesi.
Ps 56:5 Mine tadhon yliste Jumalan Sanan/ Jumalan päle mine tadhon toiuo/ ia en pelke minuani/ Mite iocu liha minun tekis?
Minä tahdon ylistää Jumalan sanan/ Jumalan päälle minä tahdon toiwoa/ ja en pelkää minuani/ Mitä joku liha minun tekisi?
Ps 56:6 Jocapeiue he minun sanani wäritteleuet/ caiki heiden aiatoxens ouat minua wahingoittaxens.
Joka päiwä he minun sanaani wääristelewät/ kaikki heidän ajatuksensa owat minua wahingoittaaksensa.
Ps 56:7 He piteuet ycte ia weijuuet/ ia warinottauat minun Candapästeni/ quinga he minun Sieluni käsiteisit.
He pitäwät yhtä ja wäijywät/ ja waarin ottawat minun kantapäästäni/ kuinka he minun sieluni käsittäisit.
Ps 56:8 Mite he paha tekeuet/ iopa se on andexiannettu/ Jumala sencaltaisia Inhimisie alassöskön ilman caikita armoita.
Mitä he pahaa tekewät/ jopa sen on anteeksiannettu/ Jumala senkaltaisia ihmisiä alas syösköön ilman kaikkea armotta.
Ps 56:9 Lue minun Packoni/ pane minun Kyneleni sinun Leilihis/ Sine heite ilman epelemet luet.
Lue minun pakkoni/ pane minun kyyneleeni sinun leilihisi/ Sinä heitä ilman epäilemätä luet.
Ps 56:10 Silloin pite minun Wiholiseni tacaperin pakeneman/ coska mine hwdhan/ nin mine homaitzen/ Ettes minun Jumalan olet.
Silloin pitää minun wiholliseni takaperin pakeneman/ koska minä huudan/ niin minä huomaitsen/ Ettäs minun Jumalan olet.
Ps 56:11 Mine tadhon yliste Jumalan Sanan/ Mine tadhon yliste sen HERRAN Sanan.
Minä tahdon ylistää Jumalan sanan/ Minä tahdon ylistää sen HERRAN sanan.
Ps 56:12 Jumalan päle mine toiuon/ ia en pelke itzeni/ Mite iocu Inhiminen minun tekis?
Jumalan päälle minä toiwon/ ja en pelkää itseäni/ Mitä joku ihminen minun tekisi?
Ps 56:13 Mine olen sinulle Jumala Lupauxen tehnyt/ Ette mine tadhon sinua kijtte.
Minä olen sinulle Jumala lupauksen tehnyt/ että minä tahdon sinua kiittää.
Ps 56:14 Sille sine olet pelastanut minun Sieluni Colemasta/ minun Jalcani langemisest/ Ette mine waellaisin Jumalan edesse/ ninen Eleuiten walkiuxes.
Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta/ minun jalkani lankeamisesta/ että minä waeltaisin Jumalan edessä/ niiden eläwien walkeuksessa.