Psalttari

CXXVI. Psalmi .

 

On Kijtossana ia Päsemisen Lupaus sijte Babilonian Fangiuxesta/ ia caikista muista pahoista/ Ja liatekin Synniste/ Colemasta/ Laista. etc. Christusen ia Euangeliumin cautta/ Jolla Christusen Waldakunda leuiteteen/ Coolema ia Perkele woitetan/ Ja caikinainen Pahws poispyhiten.

Ps 126: Yxi Weisu Corkeimas Choris. COska HERRA pästepi ne Zionin Fangit/ Nin me olema ninquin Unennäkeueiset.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Koska HERRA päästääpi Zionin wangit/ Niin me olemme niinkuin unennäkewäiset.
Ps 126:2 Silloin meiden suun Naurulla teuteten/ Ja meiden Kielen teunens riemua/ Silloin sanotan Pacanoissa/ se HERRA on Swria heiden coctans tehnyt.
Silloin meidän suun naurulla täytetään/ Ja meidän kielen täynnänsä riemua/ Silloin sanotaan pakanoissa/ se HERRA on suuria heidän kohtaan tehnyt.
Ps 126:3 Se HERRA on Swria tehnyt meiden coctan/ Sille me iloiset olema.
Se HERRA on suuria tehnyt meidän kohtaan/ Sillä me iloiset olemme.
Ps 126:4 Käenne HERRA meiden Fangiuxen/ Ninquin sine ne Wirdhat Etelen pein poisquiuanut olet.
Käännä HERRA meidän wankeuksen/ Niinkuin sinä ne wirrat etelään päin poiskuiwannut olet.
Ps 126:5 Jotca kynelille kylueuet/ Pite ilolla ylesnijttemen.
Jotka kyynelillä kylwäwät/ Pitää ilolla ylösniittämän.
Ps 126:6 He meneuet ia idkeuet/ ia vloscandauat callin Siemenen/ Ja tuleuat Riemulla ia touat heiden Lychtehens.
He menewät ja itkewät/ ja uloskantawat kalliin siemenen/ Ja tulewat riemulla ja tuowat heidän lyhtehensä.