Psalttari

XVII.Psalmi .

 

Ettei Jumala sallis meite ylitzewoitetta hirmulisild ia wäkeuild Wiholisild/ iotca ouat falskit Prophetat/ ia Eriseuraiat/ Tyrannit.

Ps 17:1 Dauidin Rucous. CWle HERRA oikiutta/ otawari minun parghustani/ cwldele minun Rucouxen/ ioca ei falskist suust wloskeu.
Dawidin rukous. Kuule HERRA oikeutta/ ota waari minun parustani/ kuuntele minun rukoukseni/ joka ei falskista suusta uloskäy.
Ps 17:2 Toimita sine minun Syyn/ ia catzokan sinun Silmes mike oikius on.
Toimita sinä minun syyni/ ja katsokaan sinun silmäsi mikä oikeus on.
Ps 17:3 Sine coettelit minun Sydhemeni/ ia etziskelet site öölle/ ia tutkit minua/ ia etpes miten leudhe/ Mine olen aighonut ettei minun Suuni pidhe misseken ylitzekeumen.
Sinä koettelit minun sydämeni/ ja etsiskelet sitä yöllä/ ja tutkit minua/ ja etpäs mitään löydä/ Minä olen aikonut ettei minun suuni pidä missäkään ylitsekäymän.
Ps 17:4 Mine warielen minuni/ sinun Huuldes sanoissa/ Inhimisten Töiste/ Murhaian tielle.
Minä warjelen minuni/ sinun huultesi sanoissa/ Ihmisten töistä/ murhaajan tielle.
Ps 17:5 Hallitze minun keundön sinun Polghuilles/ ettei minun Askeleni liukadhaisi.
Hallitse minun käyntini sinun poluillesi/ ettei minun askeleeni liukahtaisi.
Ps 17:6 Mine hwdhan sinun tyges/ ette sine Jumala minua cwlisit/ Cumardha sinun Coruas minun poleheni/ cwle minun puheeni.
Minä huudan sinun tykösi/ että sinä Jumala minua kuulisit/ Kumarra sinun korwasi minun puoleheni/ kuule minun puheeni.
Ps 17:7 Osota sinun ihmeliset Hywuydes/ sine ninen Wapactaia/ iotca sinun päles wskaltauat/ Nite wastan/ iotca sinun oikia kättes wastanseisouat.
Osoita sinun ihmeelliset hywyytesi/ sinä niiden wapahtaja/ jotka sinun päällesi uskaltawat/ Niitä wastaan/ jotka sinun oikea kättäsi wastaan seisowat.
Ps 17:8 Wariele minua ninquin Silmemuna/ Soiele minua sinun Sipeis warion ala.
Warjele minua niinkuin silmämunaa/ Suojele minua sinun siipeisi warjon alla.
Ps 17:9 Nilde Jumalattomild/ iotca minua hääteuet/ Minun Wiholisistani/ iotca minun Sieluani ymberipiritteuet.
Niiltä jumalattomilta/ jotka minua häätäwät/ Minun wihollisistani/ jotka minun sieluani ympäri piirittäwät.
Ps 17:10 Heiden Lihauans ychtepiteuet/ He puhuuat suullans coriasti.
Heidän lihawansa yhtä pitäwät/ He puhuwat suullansa koreasti.
Ps 17:11 Cuhunga me menem/ nin he meite ymberipiritteuet/ sijhen he Silmes tarkoittauat/ ette he meite mahan cukistaisit.
Kuhunka me menemme/ niin he meitä ympäri piirittäwät/ Siihen he silmänsä tarkoittawat/ että he meitä maahan kukistaisit.
Ps 17:12 Ninquin yxi Jalopeura/ ioca Saalist kärckeste/ ninquin yxi Jalopeuran penicka/ ioca Lolasta weiju.
Niinkuin yksi jalopeura/ joka saalista kärkestää/ niinkuin yksi jalopeuran penikka/ joka luolasta wäijyy.
Ps 17:13 Ylesnouse HERRA/ pälecarcka/ ia alaspolghe hende/ ia wapadha minun Sielun niste Jumalattomist sinun Miecallas.
Ylös nouse HERRA/ päälle karkaa/ ja alas polje häntä/ ja wapahda minun sieluni niistä jumalattomista sinun miekallasi.
Ps 17:14 Sinun Kädhes Inhimisist/ temen Mailman Inhimisist/ ioinenga Osa on tesse Elemes/ ioillen sine watzan teutet sinun Tauarallas. Joilla Lapsia kylle on/ ia ietteuet Techteens heiden Lapsucaistens.
Sinun kätesi ihmisistä/ tämän maailman ihmisistä/ joidenka osa on tässä elämässä/ joillen sinä watsan täytät sinun tawarallasi. Joilla lapsia kyllä on/ ja jättäwät tähteensä heidän lapsukaistensa.
Ps 17:15 Mutta mine tadhon catzo sinun Casuoas wanhurskaudhesa/ Mine rauituxi tulen/ coska mine * ylesherän sinun Kuuas
Mutta minä tahdon katsoa sinun kaswoasi wanhurskaudessa/ Minä rawituksi tulen/ koska minä ylösherään sinun kuwasi.