Propheta Amos

I. Lucu.

 

1:1 TEME ombi se/ quin Amos/ ioca Paimenen seas Thekoas oli/ nähnyt oli Israelin ylitze/ Usian Judan Kuningan aialla/ ia Jerobeamin sen Joan Poian Israelin Kuningan/ cachta wootta ennen Maan ieristösta.
Tämä ompi se/ kuin Amos/ joka paimenen seassa Thekoassa oli/ nähnyt oli Israelin ylitse/ Ussian Judan kuninkaan ajalla/ ja Jerobeamin se Jooan pojan Israelin kuninkaan/ kahta wuotta ennen maanjäristystä.
1:2 Ja sanoi. HERRAN pite Zionista wingaiseman/ ia Jerusalemist hen andapi cwlla henen Änens/ Ette se Paimen wehmas/ nin surkiasti seisoman pite/ Ja Carmeli ylehelde poisquiuapi.
Ja sanoi. HERRAN pitää Sionista winkaiseman/ ja Jerusalemista hän antaapi kuulla hänen äänensä/ Että se paimen wehmaassa/ niin surkeasti seisoman pitää/ ja Karmel ylhäältä poiskuiwaapi.
1:3 Nein sanopi HERRA/ * Colmen ia Nelien Damascin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi ette he Gilead raudhaisilla Harauoilla warstoit/
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Damaskon wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Senwuoksi että he Gilead rautaisilla harawoilla warstoit/
1:4 Waan mine tadhon lehette ydhen Tulen Hasaelin Honesen/ sen pite Benhadadin Pallasit ylessömen.
Waan minä tahdon lähettää yhden tulen Hasaelin huoneeseen/ sen pitää Benhadadin palatsit ylössyömän.
1:5 Ja tadhon ne Damascin Saluat ricko/ Ja tadhon vlosiuritta Asuuaiset sijte Auenin laxosta/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ sijte caunista Honesta/ Nin ette se Canssa Sirias pite Kir pein/ poiswietemen/ sanopi HERRA.
Ja tahdon ne Damascon salwat rikkoa/ Ja tahdon ulosjuurittaa asuwaiset siinä Awenin laaksosta/ ynnä sen kanssa/ joka waltikan pitää/ siitä kauniista huoneesta/ Niin että sen kansa Syriassa pitää Kiriin päin/ poiswietämän/ sanoopi HERRA.
1:6 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Gasan wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangitut/ edhemme fangittanut/ ia Edomin maan heite poisaianuet/
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Gasan wikain tähden/ en minä tahdo heitä säästää/ Senwuoksi/ että he owat wangitut/ ettemme wanginneet/ ja Edomin maan heitä poisajaneet/
1:7 Waan mine tadhon ydhen Tulen Gasan murijn lehette/ sen pite heiden Pallacins ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen Gasan muuriin lähettää/ sen pitää heidän palatsinsa ylössyömän.
1:8 Ja tadhon ne Asuiat Asodis/ ynne sen cansa/ ioca Waltican pite/ Ascalonist vlosiurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastan käende/ nin ette huckuman pite/ mite nijste Philisterist wiele ylitze iänyt on/ sanopi HERRA Jumala.
Ja tahdon ne asujat Asodissa/ ynnä sen kansan/ joka waltikan pitää/ Ascalonista ulosjuurittaman/ Ja minun käteni Akronin wastaan kääntää/ niin että hukkuman pitää/ mitä niistä Philisteristä wielä ylitse jäänyt on/ sanoopi HERRA Jumala.
1:9 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien sen Zorrin Caupungin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Fangit edhemme Edomin maan poisaianuet/ ia ei ole muistanuet nijnen Weliesten Lijton päle.
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän sen Zorrin kaupungin wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Sen wuoksi/ että he owat ne wangit edemmäs Edomin maan poisajaneet/ ja ei ole muistaneet niiden weljesten liiton päälle.
1:10 Waan mine tadhon ydhen Tulen Zorrin murijn lehette/ sen pite henen Pallacins ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen Zorrin muuriin lähettää/ sen pitää hänen palatsinsa ylössyömän.
1:11 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Edomin wicain teden/ em mine tadho hende sääste/ Senuoxi/ ette hen on Weliens miecalla wainonut/ ia henen Lapsens hucuttanut/ ia aina on ollut henelle paha henen wihoillans/ ia alati henen hirmudhens prucanut/
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Edomin wikain tähden/ en minä tahdo häntä säästää/ Sen wuoksi/ että hän on weljensä miekalla wainonnut/ ja hänen lapsensa hukuttanut/ ja aina on ollut hänelle pahan hänen wihoillansa/ ja alati hänen hirmuisuutensa pruukannut/
1:12 Waan mine tadhon ydhen Tulen lehette/ Themanin pein/ sen pite ne Pallacit Basras ylessömen.
Waan minä tahdon yhden tulen lähettää/ Themaniin päin/ sen pitää ne palatsit Basrassa ylössyömän.
1:13 Nein sanopi HERRA/ Colmen ia Nelien Ammonin Lasten wicain teden/ em mine tadho heite sääste/ Senuoxi/ ette he ouat ne Wastoinoleuaiset Gileadis rickihacannuet/ ette he heiden Raians sen cautta leuitteisit.
Näin sanoopi HERRA/ Kolmen ja neljän Ammonin lasten wikain tähden/ en minä tahdo heitä säästää/ Sen wuoksi/ että he owat ne wastoin olewaiset Gileadissa rikki hakanneet/ että he heidän rajansa sen kautta lewittäisit.
1:14 Waan mine tadhon ydhen Tulen Rabban murin siselsytyttä/ sen pite henen Pallacins ylessömen/
Waan minä tahdon yhden tulen Rabban muurin sisällä sytyttää/ sen pitää heidän palatsinsa ylössyömän/
1:15 quin parghutan sodhan aican/ ia quin se Twli tulepi/ Twlispään aicana. Nin pite sis heiden Kuningans/ ynne henen Pämiestens cansan/ fangittuna poiswietemen/ sanopi HERRA.
kuin parkutaan sodan aikaan/ ja kuin se tuuli tuleepi/ tuulispään aikana. Niin pitää siis heidän kuninkaansa/ ynnä hänen päämiestensä kanssa/ wangittuna pois wietämän/ sanoopi HERRA.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9