Psalttari

LXVII. Psalmi .

 

On yxi Rucous/ ette Se luuattu Messias leheteteisijn/ ia ette Se Euangeliumin äni/ mös Pacanoitten seas/ ymberi caiken mailman haiotetaisijn/ iosta Christusen Waldakunda lisennyis.

Ps 67:1 Yxi Psalmiweisu edelweisattapa kieldein päle.
Yksi psalminweisuu edeltäweisattawa kielten päälle.
Ps 67:2 JUmala olcon meillen armolinen ia siugnatkon meite/ hen walistacan aina Casuonsa meiden pällen. Sela.
Jumala olkoon meillen armollinen ja siunatkoon meitä/ hän walistakaan aina kaswonsa meidän päällen. Sela
Ps 67:3 Ette me Maan päle henen Tiens tundisimma/ ia caikein Pacanadhen seas henen Terueydhens.
Että me maan päällä hänen tiensä tuntisimme/ ja kaikkein pakanaiden seassa hänen terweytensä.
Ps 67:4 Sinua Jumala Canssat kijtteuet/ sinua caiki Canssat kijtteuet.
Sinua Jumala kansat kiittäwät/ sinua kaikki kansat kiittäwät.
Ps 67:5 Ne Canssat iloitzeuat ia ihastuuat/ ettes Canssat oikein Domitzet/ ia hallitzet ne Canssat Maan päle. Sela.
Ne kansat iloitsewat ja ihastuwat/ että kansat oikein tuomitset/ ja hallitset ne kansat maan päällä. Sela
Ps 67:6 Sinua Jumala Canssat kijtteuet/ sinua caiki Canssat kijtteuet.
Sinua Jumala kansat kiittäwät/ sinua kaikki kansat kiittäwät.
Ps 67:7 Maa andapi henen hedhelmens/ siugnatkan meite Jumala/ meiden Jumalan.
Maa antaapi hänen hedelmänsä/ siunatkaan meitä Jumala/ meidän Jumalan.
Ps 67:8 Siugnatkan meite Jumala/ ia caiki Mailma hende pelietkön.
Siunatkaan meitä Jumala/ ja kaikki maailma häntä peljätköön.