Psalttari

LXI. Psalmi .

 

On yxi Rucous/ Esiuallan/ Waldakunnan/ ia Kuningan edest/ ia osotetan cutka ouat ne wahwimat Waldakundain aset ia warieluxet/ nimiten/ se totinen Jumalan Auxihwtamus/ Ei Sodhan hangistoxen/ harniskain/ aseis/ eli muihin vskaltaman/ Waan ainoan Jumalan päle. coska se wissi Oppi ia Jumalanpaluelus ketketen ia pideten.

Ps 61:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa Candelein päle.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa kantelein päälle.
Ps 61:2 CWldele HERRA minun Hwtoni/ ia wariota minun Rucouxistani.
Kuuntele HERRA minun huutoni/ ja waarinota minun rukouksistani.
Ps 61:3 Tesse alhalla Maan päle hwdhan mine sinun tyges/ coska minun Sydhemen adhistoxes on/ wie minua sis yhden corckian Callion päle.
Tässä alhaalla maan päällä huudan minä sinun tykösi/ koska minun sydämeni ahdistuksessa on/ wie minua siis yhden korkean kallion päälle.
Ps 61:4 Sille sine olet minun Turuan/ yxi wahua Torni minun wiholisteni edhes.
Sillä sinä olet minun turwani/ yksi wahwa torni minun wihollisteni edessä.
Ps 61:5 Mine tadhon asua sinun Maiasas ijancaikisesta/ ia vskallan sinun Sipeis ala. Sela.
Minä tahdon asua sinun majassasi iankaikkisesti/ ja uskallan sinun siipeisi alle. Sela.
Ps 61:6 Sille sine Jumala cwlet minun Lupauxeni/ Sine hyuesti maxat nijlle/ iotca sinun Nimees pelkeuet.
Sillä sinä Jumala kuulet minun lupaukseni/ Sinä hywästi maksat niille/ jotka sinun nimeäsi pelkääwät.
Ps 61:7 Sine annat Kuningalle pitken ijen/ ette henen wotens olisit sucukunnasta nin sucukundahan.
Sinä annat kuninkaalle pitkän iän/ että hänen wuotensa olisit sukukunnasta niin sukukuntahan.
Ps 61:8 Ette he alati istuuana pysyisit Jumalan edes/ Osota henelle Hywytte ia Totutta/ iotca hende warielisit.
Että he alati istuwana pysyisit Jumalan edessä/ Osoita hänelle hywyyttä ja totuutta/ jotka häntä warjelisit.
Ps 61:9 Nin mine tadhon sinun Nimelles Kijtostweisata ijancaikisesta/ Ette mine maxaisin minun Lupauxeni peiue peiuelde.
Niin minä tahdon sinun nimellesi kiitosta weisata iankaikkisesti/ että minä maksaisin minun lupaukseni päiwä päiwältä.