Psalttari

XXIV. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi Ennustos Jumalan Seurakunnast/ ioca caikest Mailmast pite coottaman/ Abrahamin Lupauxen ielkin.
Ja neuuotan Esiuallat ette he sen Cunnian Kuningan Christusen/ omistaisit.

Ps 24:1 HERRAN ombi Maa/ ia caiki quin henesse ouat/ se Maanpiri ia mitke sen päle asuuat.
Herran ompi maa/ ja kaikki kuin hänessä owat/ se maanpiiri ja mitkä sen päällä asuwat.
Ps 24:2 Sille hen on perustanut sen Merten päle/ ia Wirtain päle sen walmistanut.
Sillä hän on perustanut sen merten päälle/ ja wirtain päälle sen walmistanut.
Ps 24:3 Cuca ylesastupi HERRAN Woren päle? ia cuca taita seiso henen Pyhes Siassans?
Kuka ylösastuupi HERRAN wuoren päälle? ja kuka taitaa seisoa hänen pyhässä sijassansa?
Ps 24:4 Jolla wighattomat Kädhet ouat/ ia pudhas sydhemeste on/ ioca ei halaia irdhalisia Oppia/ eike wärin wanno.
Jolla wiattomat kädet owat/ ja puhdas sydämestä on/ joka ei halaja irrallisia oppeja/ eikä wäärin wanno.
Ps 24:5 Se saapi Siugnauxen HERRALDA/ ia Wanhurskaudhen henen Terueydhens Jumalalda.
Se saapi siunauksen HERRALTA/ ja wanhurskauden hänen terweytensä Jumalalta.
Ps 24:6 Teme ombi se Sucukunda ioca henen ielkins etzipi/ Joca kysypi sinun Casuoas Jacob. Sela.
Tämä ompi se sukukunta joka hänen jälkeensä etsii/ Joka kysyypi sinun kaswojasi Jakob. Sela.
Ps 24:7 Tehket Portit auaraxi/ ia ne Ouet mailmas corckiaxi/ ette se Cunnian Kuningas siselmenis.
Tehkäät portit awaraksi/ ja ne owet maailmassa korkiaksi/ että se kunnian kuningas sisälle menisi.
Ps 24:8 Cuca ombi se sama Cunnian Kuningas? Se on se HERRA/ wäkeue ia woimalinen/ Se HERRA woipa Sodhas.
Kuka ompi se sama kunnian kuningas? Se on HERRA/ wäkewä ja woimallinen/ Se HERRA woipa sodassa.
Ps 24:9 Tehket Portit auaraxi/ ia ne Ouet mailmas corkiaxi/ ette se Cunnian Kuningas siselmenis.
Tehkäät portit awaraksi/ ja ne owet maailmassa korkiaksi/ että se Kunnian Kuningas sisälle menisi.
Ps 24:10 Cuca ombi se sama Cunnian Kuningas? Se on se HERRA Zebaoth/ Hen ombi se Cu'nian Kuningas. Sela.
Kuka ompi se sama Kunnian Kuningas? Se on HERRA Zebaoth/ Hän ompi se Kunnian Kuningas. Sela.