Psalttari

II. Psalmi.

On yxi Prophetia ia Ennustos Christusen Waldacunnan Leuittemisest/ Rymie Hengie wastoin.

Ps 2:1 MIxi Pacanat kiuckuuitzeuat/ ia Canssat turhia puhuuat?
Miksi pakanat kiukuitsewat/ ja kansat turhia puhuwat?
Ps 2:2 Ne Kuningat Maan päle heitens hangitzit/ ia ne Herrat keskenens Neuuopiteuet/ site HERRA ia henen Woidheltuans wastan.
Ne kuninkaat maan päällä heitänsä hankitsit/ ja ne herrat keskenänsä neuwoa pitäwät/ sitä HERRAA ja hänen woideltuansa wastaan.
Ps 2:3 Catkaiskam heiden Siteens/ ia poisheittekem meisten heiden Ikeens.
Katkaiskaamme heidän siteensä/ ja poisheittäkäämme meistän heidän ikeensä.
Ps 2:4 Mutta se ioca Taiuaas asupi/ naurapi heite/ ia HERRA sylkepi heite.
Mutta se joka taiwaassa asuupi/ nauraapi heitä/ ja HERRA sylkeepi heitä.
Ps 2:5 Wihdhoin hen puhupi heille wihoisans/ ia henen hirmoudhesans peliettepi hen heite.
Wihdoin hän puhuupi heille wihoissansa/ ja hänen hirmuisuudessansa peljättääpi hän heitä.
Ps 2:6 Mutta mine asetin minun Kuningaani/ Zionin pyhen Woreni päle.
Mutta minä asetin minun kuninkaani/ Sionin pyhän wuoreni päälle.
Ps 2:7 Mine tadhon sarnata sencaltaisest * Sädhyst iosta HERRA minulle sanoi/ Sine olet minun Poican/ Tenepene mine synnytin sinun.
Minä tahdon saarnata senkaltaisesta säädystä, josta HERRA minulle sanoi/ Sinä olet minun Poikani/ tänäpänä minä synnytin sinun.
Ps 2:8 Ano minulda/ nin mine annan Sinulle ne Pacanat sinun Pericunnaxes/ ia mailman äret Omaisudhexes
Ano minulta/ niin minä annan sinulle ne pakanat sinun perikunnaksesi/ ja maailman ääret omaisuudeksesi.
Ps 2:9 Sinun pite heite raudhaisel Waltical serckemen/ ia ninquin Sauisenastian heite murendaman.
Sinun pitää heitä rautaisella waltikalla särkemän/ ja niinkuin sawisen astian heitä murentaman.
Ps 2:10 Nyt te Kuningat sijs ymmerteket/ ia te Domarit maan päle/ andacat teiten opetetta.
Nyt te kuninkaat siis ymmärtäkäät/ ja te tuomarit maan päällä/ antakaat teitän opetettaa.
Ps 2:11 Paluelkat HERRA pelghossa/ ia iloitka teiten wapistoxes.
Palwelkaat HERRAA pelossa/ ja iloitkaa teitän wapistuksessa.
Ps 2:12 Swtaandacat sille Poialle/ ettei hen wihastuis/ ia te hukuisit tielde/ Sille henen wihans pian ylessyttypi/ Mutta Autuat ouat ne caiki/ iotca henen pälens wskaldauat.
Suuta antakaat sille Pojalle/ ettei hän wihastuisi/ ja te hukkuisit tieltä/ Sillä hänen wihansa pian ylössyttyypi/ Mutta autuaat owat ne kaikki/ jotka hänen päällensä uskaltawat.