Psalttari

CXVII. Psalmi .

 

Ennustos Christusest ia henen Hengelisest ia ijancaikisest Waldalku'nastans/ ymberi Mailman pirin leuitetteue/ Nin ette yxi on Seurakunda Juttaist ia Pacanoista coghottu/ Euangeliumin änen cautta. Jotca site vskouat totteleuat ia cwleuat/ ne ilman Lait ia ymberisleickamiseth wapadetaan. Sille temen Waldakunnan Paluelus/ ei ole vlcoinen/ waan Hengelinen/ uskos/ pelghos/ kijtoxes/ ylistoxes etc. Jossa Waldakunnas/ sula Laupius/ sen on/ Ansiotoin Synnein andexiandamus wallitze/ Christusen teden. Sille/ vskolisille ia anouaisille annetaan Pyhe Hengi ia ijancaikine' Eleme/ Ette sielle on Totuus/ se on/ Lupauxet ouat waghat/ wissit ia wahwat Seurakunnan ylitze.

Ps 117:1 KItteket HERRA caiki Pacanat/ ylisteket hende caiki Canssa.
Kiittäkäät HERRAA kaikki pakanat/ ylistäkäät häntä kaikki kansa.
Ps 117:2 Sille henen Armons ia Totudhens/ wallitzepi meiden ylitzen ijancaikisesta. Halleluia.
Sillä hänen armonsa ja totuutensa/ wallitseepi meidän ylitsen iankaikkisesti. Halleluja.