Psalttari

CXVI. Psalmi .

 

Ensin hen kijttepi Jumalata/ ette henen Rucouxens cwltu oli/ ia mös wapadhuxens teden. Joista ialot Lupauxet lisetyt ouat. Sijtte hen swresta yliste Jumalan Palueluxen/ Ette me kersiueisest henen tactons kersisim/ hende auxemhwdhaisim ia kijtteisim/ echke me waiuatama Opin todhistoxen teden.

Ps 116:1 SIte mine racastan/ Ette HERRA minun Rucouxeni änen cwldele.
Sitä minä rakastan/ että HERRA minun rukoukseni äänen kuuntelee.
Ps 116:2 Ette hen Coruans minun poleeni callisti/ Senteden mine hende Auxenihwdhan minun Eliaicanani.
että hän korwians minun puoleeni kallisti/ Sentähden minä hänta awukseni huudan minun elinaikanani.
Ps 116:3 Ne Cooleman Paulat ouat minun ymberipiritenyet/ Ja ne Heluetin adhistoxet ouat minun leutenyet/ Mine leusin waiuan ia tuskan.
Ne kuoleman paulat owat minun ympäripiirittäneet/ ja ne helwetin ahdistukset owat minun löytäneet/ Minä löysin waiwan ja tuskan.
Ps 116:4 Mutta mine auxenihwsin HERRAN Nimen/ O HERRA pelasta minun Sielun.
Mutta minä awukseni huudan HERRAN nimeä/ Oi HERRA pelasta minun sieluni.
Ps 116:5 Se HERRA on Armolinen ia Oikia/ ia meiden Jumalan ombi Laupias.
Se HERRA on armollinen ja oikea/ ja meidän Jumalan ompi laupias.
Ps 116:6 HERRA hen ketkepi ne Yxikerdaiset/ Quin mine allamacasin/ nin hen minua autti.
HERRA hän kätkeepi ne yksinkertaiset/ kuin minä alla makasin/ niin hän minua autti.
Ps 116:7 Ole nyt taas rauhas minun Sielun/ Sille HERRA hyuestitekepi sinulle.
Ole nyt taas rauhassa minun sieluni/ Sillä HERRA hywästi tekeepi sinulle.
Ps 116:8 Sille sine olet minun Sieluni Coolemasta poisreuäisnyt/ Minun Silmeni Kyneliste/ Minun Jalcani poisreueisnijt combastoxest.
Sillä sinä olet minun sieluni kuolemasta poisrewäissyt/ minun silmäni kyynelistä/ Minun jalkani poisrewäisit kompastuksesta.
Ps 116:9 Mine tadhon sijs waelda HERRAN edes/ Ninen Eeleuiten Maassa.
Minä tahdon siis waeltaa HERRAN edessä/ niiden eläwien maassa.
Ps 116:10 Mine Uskon/ senteden mine puhun/ Mutta mine sangen waiuataan.
Minä uskon/ sentähden minä puhun/ mutta minä sangen waiwataan.
Ps 116:11 Mine sanoin minun hemmestöxesäni/ Caiki Inhimiset ouat Walecteliat.
Minä sanoin minun hämmästyksessäni/ kaikki ihmiset owat walehtelijat.
Ps 116:12 Quinga minun pite HERRALLE maxaman/ caiki henen Hyuetteghonsa/ iotca hen minulle teki?
Kuinka minun pitää HERRALLE maksaman/ kaikki hänen hywät tekonsa/ jotka hän minulle teki?
Ps 116:13 Mine tadhon sen teruelisen Calkin otta/ ia sen HERRAN Nimen sarnata.
Minä tahdon sen terweellisen kalkin ottaa/ ja sen HERRAN nimeen saarnata.
Ps 116:14 Mine tadhon Lupauxeni maxa HERRALLE caiken henen Canssans edes.
Minä tahdon lupaukseni maksaa HERRALLE kaiken hänen kansansa edessä.
Ps 116:15 Se henen Pyheins Coolema/ ombi Callis HERRAN edes.
Se hänen pyhäinsä kuolema/ ompi kallis HERRAN edessä.
Ps 116:16 O HERRA mine olen sinun Paluelias/ Mine olen sinun Paluelias/ Sinun Picas poica/ Sine olet minun Siteeni rickireueisnyt.
Oi HERRA minä olen sinun palwelijasi/ Minä olen sinun palwelijasi/ sinun piikasi poika/ sinä olet minun siteeni rikkirewäissyt.
Ps 116:17 Sinulle mine tadhon Lijtostwffrata/ Ja sen HERRAN Nimen sarnata.
Sinulle minä tahdon kiitosta uhrata/ ja sen HERRAN nimeen saarnata.
Ps 116:18 Mine tadhon HERRALLE minun Lupauxeni maxa/ caiken henen Canssans edes.
Minä tahdon HERRALLE minun lupaukseni maksaa/ kaiken hänen kansansa edessä.
Ps 116:19 Nijsse HERRAN Honeen Esicartanois/ keskella sinus Jerusalem. Halleluia.
Niissä HERRAN huoneen esikartanoissa/ keskellä sinuas Jerusalem. Halleluja.