Psalttari

XXXIII. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi ialo Kijtoswirsi/ iossa moninaiset Jumalan Lahiat mainitan/ Ette hen Sanans andapi/ Ette hen wariele/ Ne Hyuet/ ia rangaise ne Pahat/ Ette hen caiki ihmeliseste on loonnut/ ia tedhellepite. Joista me Lohutoxen/ toiuon/ turuan ia wissin Auun henesse saama.

Ps 33:1 RIemuitka HERRASA te Wanhurskat/ ne Toimeliset pite hende caunijst kijttemen.
Riemuitkaa HERRASSA te wanhurskaat/ ne toimelliset pitää häntä kauniisti kiittämän.
Ps 33:2 Kijtteket HERRA Candeleilla/ ia kijtostweisatka henelle kymmenen kieliselle Psaltarilla.
Kiittäkäät HERRAA kanteleilla/ ja kiitosta weisatkaa hänelle kymmenen kielisellä psalttarilla.
Ps 33:3 Weisatca henelle wsi Wirsi/ weisatcat hyuesti Kieltenleikis helisemiselle.
Weisatkaa hänelle uusi wirsi/ weisatkaa hywästi kielten leikissä helisemisellä.
Ps 33:4 Sille ette HERRAN sana on totinen/ ia mite hen lupapi/ sen hen wissine pite.
Sillä että HERRAN sana on totinen/ ja mitä hän lupaapi/ sen hän wissine pitää.
Ps 33:5 Hen racastapi Wanhurskautta ia Domiota/ Maa ombi teunens HERRAN Laupiutta.
Hän rakastaapi wanhurskautta ja tuomiota/ Maa ompi täynnänsä HERRAN laupiutta.
Ps 33:6 HERRAN sanalla ouat Taiuaat tedhyt/ ia caiki sen Sotawäki henen Suuns hengelle.
HERRAN sanalla owat taiwaat tehdyt/ ja kaikki sen sotawäki hänen suunsa hengellä.
Ps 33:7 Hen coosapite Wedhen meresse/ ninquin Leilisse/ ia laskepi Sywydhen salauxehen.
Hän koossa pitää weden meressä/ niinkuin leilissä/ ja laskeepi sywyyden salauksehen.
Ps 33:8 Pelietkän caiki mailma HERRA/ hende pelietköt caiki Maanpirin asuuaiset.
Peljätkään kaikki maailma HERRA/ häntä peljätköön kaikki maanpiirin asuwaiset.
Ps 33:9 Sille quin hen sanopi/ nin se tapactupi/ Jos hen keske/ nin se on techty.
Sillä kuin hän sanoopi/ niin se tapahtuupi/ Jos hän käskee/ niin se on tehty.
Ps 33:10 HERRA tyhiexiteke Pacanaiden neuuot/ ia kende Canssan aiatoxet.
HERRA tyhjäksi tekee pakanoiden neuwot/ ja kääntää kansan ajatukset.
Ps 33:11 Mutta HERRAN neuuo pysy ijancaikisesta/ henen sydhemens aiatoxet sucukunnast sucukundahan.
Mutta HERRAN neuwo pysyy iankaikkisesti/ hänen sydämensä ajatukset sukukunnasta sukukuntahan
Ps 33:12 Autuas on se Canssa/ ionga HERRA on Jumala/ se Canssa/ ionga hen on itzellens Perilisexi wloswalinut.
Autuas on se kansa/ jonka HERRA on Jumala/ se kansa/ jonka hän on itsellensä perilliseksi uloswalinnut.
Ps 33:13 Taiuahasta HERRA alascatzoi/ ia näki caikein Inhimisten Lapset.
Taiwahasta HERRA alaskatsoi/ ja näki kaikkein ihmisten lapset.
Ps 33:14 Henen wahwalda Stolildans catzopi hen caickein päle/ Jotca maan päle asuuat.
Hänen wahwalta tuoliltansa katsoopi hän kaikkein päälle/ Jotka maan päällä asuwat.
Ps 33:15 Hen taitta caikein heiden sydhemens/ hen merkitze caikein heiden Tönse.
Hän taitaa kaikkein heidän sydämensä/ hän merkitsee kaikkein heidän työnsä.
Ps 33:16 Ei Kuningasta auta henen swri Sotawäkens/ eike Sangari wapadheta henen swren woimans cautta.
Ei kuningasta auta hänen suuri sotawäkensä/ eikä sankaria wapahdeta hänen suuren woimansa kautta.
Ps 33:17 Hingistit ei mös auta/ ia heiden swri wäkewuydhens ei pelasta.
Hingistit (orit) ei myös auta/ ja heidän suuri wäkewyytensä ei pelasta.
Ps 33:18 Catzo HERRAN silmet catzouat ninen päle/ iotca hende pelkeuet/ iotca henen Laupiuns päle toiuouat.
Katso HERRAN silmät katsowat niiden päälle/ jotka häntä pelkääwät/ jotka hänen laupeutensa päälle toiwowat.
Ps 33:19 Ette henen pite pelastaman heiden Sielunsa Colemast/ ia elettemen heite Nälien aicana.
Että hänen pitää pelastaman heidän sielunsa kuolemasta/ ja elättämään heitä nälän aikana.
Ps 33:20 Meiden sielun odhottapi HERRAN ielkin/ ioca ombi meiden apun ia Kilpen.
Meidän sielun odottaapi HERRAN jälkeen/ joka ompi meidän apun ja kilpen.
Ps 33:21 Sille meiden sydhemen iloitzepi henesse/ ia me toiuoma henen pyhen Nimens päle.
Sillä meidän sydämen iloitseepi hänessä/ ja me toiwomme hänen pyhän nimensä päälle.
Ps 33:22 Olcoon sinun Laupiudhes HERRA meiden pälen/ ninquin me sinun päles wskallam.
Olkoon sinun laupeutesi HERRA meidän päällän/ niinkuin me sinun päällesi uskallamme.