Psalttari

XXXI. Psalmi .

 

On yxi Kijtossana ette hen on wapadhettu taicka Ruttotaudist eli Kiusauxist/ ioissa tosin hen Coleman Maiston coki/ Nin tesse mös Jumalan Laupius sangen ylisteten etc.

Ps 30:1 Yxi Psalmi weisattapa Dauidin Hoonen Wihkimises.
Yksi psalmi weisattawa Dawidin huoneen wihkimisessä.
Ps 30:2 MIne ylisten sinua HERRA/ sille sine olet yleskorghottanut minua/ etkes salli iloita Wiholiseni minun ylitzeni.
Minä ylistän sinua HERRA/ sillä sinä olet ylös korottanut minua/ etkäs salli iloita wiholliseni minun ylitseni.
Ps 30:3 HERRA minun Jumalan/ coska mine hwsin sinun tyges/ nin sine teit minun terueexi.
HERRA minun Jumalani/ koska minä huusin sinun tykösi/ niin sinä teit minun terweeksi.
Ps 30:4 HERRA sine vlosweit minun Sieluni Heluetist/ Sine olet minun eleuene pitenyt/ coska ne Heluettijn menit.
HERRA sinä ulosweit minun sieluni helwetistä/ Sinä olet minun eläwänä pitänyt/ koska ne helwettiin menit.
Ps 30:5 Te Pyhet kijtostweisatka HERRALLE/ ia kijtteket hende henen pyhydhens Juhlana.
Te pyhät kiitosta weisatkaa HERRALLE/ ja kiittäkäät häntä hänen pyhyytensä juhlana.
Ps 30:6 Sille henen Wihans wipy Silmenräpeyxen/ ia Elemese hen ihastu/ Echtona wipypi Idku/ Mutta amulla Ilo.
Sillä hänen wihansa wiipyy silmänräpäyksen/ ja elämässä hän ihastuu/ Ehtoona wiipyypi itku/ Mutta aamulla ilo.
Ps 30:7 Mutta mine sanoin mötekeumisesseni/ em mine ikenens cukisteta.
Mutta minä sanoin myötäkäymisessäni/ en minä ikänänsä kukisteta.
Ps 30:8 Sille sine HERRA olet hyuestadhosas minun Woreni wahwistanut/ Mutta coskas Casuos poispeitit/ nin mine hemmestuin.
Sillä sinä HERRA olet hywässä tahdossasi minun wuoreni wahwistanut/ Mutta koskas kaswosi poispeitit/ niin minä hämmästyin.
Ps 30:9 Sinun tyges HERRA mine hwdhan/ Ja HERRA mine tadhon rucolla.
Sinun tykösi HERRA minä huudan/ Ja HERRA minä tahdon rukoilla.
Ps 30:10 Mite hyue minun wereseni on/ coska mine coollut olen? Kijttenekö mös Tomu sinua/ ia ilmoittaneko sinun totudhes?
Mitä hywää minun weressäni on/ koska minä kuollut olen? Kiittäneekö myös tomu sinua/ ja ilmoittaneeko sinun totuutesi?
Ps 30:11 HERRA cwle/ ia ole minulle armolinen/ HERRA ole minun Auttaian.
HERRA kuule/ ja ole minulle armollinen/ HERRA ole minun auttajain.
Ps 30:12 Sine olet mwttanut minun Candeeni Iloxeni/ sine olet poisrijsunut minun Seckini/ ia Riemulla minun wötit.
Sinä olet muuttanut minun kanteeni ilokseni/ sinä olet poisriisunut minun säkkini/ ja riemulla minun wyötit.
Ps 30:13 Senpäle ette minun Cunniani pite sinulle Kijtostweisaman/ ia ei waickeneman/ HERRA minun Jumalan mine kijten sinua ijankaikisesta.
Senpäälle että minun kunniani pitää sinulle kiitosta weisaaman/ ja ei waikeneman/ HERRA minun Jumalani minä kiitän sinua iankaikkisesti.