Psalttari

XXXVIII. Psalmi .

 

On yxi ahkera Rucous Jumalan tyge/ sydhemen hocauxes ia kiws/ coska syndi tutan ia HERRAN wihan Whkaus/ ia Surman hirmuisus/ ette Synnit andexiannetaisijn/ ia ne ylenpaldiset rangastoxet wäheteisijn/ Ettei Jumalalda ylenannetaisi/ ia Wiholistein iulmaudhesta polietaisi/ Ettei hen huckuisi ninquin Pharao/ Saul ia sencaltaiset.

Ps 38:1 Dauidin Psalmi muistoxi.
Dawidin psalmi muistoksi.
Ps 38:2 HERRA ele minua rangaise sinun wihasas/ ia ele minua curita sinun hirmudhesas.
HERRA älä minua rankaise sinun wihassasi/ ja älä minua kurita sinun hirmuidessasi.
Ps 38:3 Sille sinun Noles ouat minuhun kijnitetut/ ia sinun kätes paina minua.
Sillä sinun nuolesi owat minuun kiinnitetyt/ ja sinun kätesi painaa minua.
Ps 38:4 Ei ole terueys minun Rumysani/ sinun wchkauxes tedhen/ ia ei ole ycten Rauha minun Luisani minun Syndieni tedhen.
Ei ole terweys minun ruumiissani/ sinun uhkauksesi tähden/ ja ei ole yhtään rauhaa minun luissani minun syntieni tähden.
Ps 38:5 Sille minun syndini keuuet ylitze minun Pääni/ ninquin raskas Coorma/ ouat he minulle ylenraskaxi tulluet.
Sillä minun syntini käywät ylitse minun pääni/ niinkuin raskas kuorma/ owat he minulle ylenraskaaksi tulleet.
Ps 38:6 Minun Haauani haiseuat ia mäteneuet/ minun Hulludheni tedhen.
Minun haawani haisewat ja mätänewät/ minun hulluuteni tähden.
Ps 38:7 Mine Keun kymeres ia Cumaras/ Ylipeiue mine Keun murehisani.
Minä käyn kyyryssä ja kumarassa/ Yli päiwää minä käyn murheessani.
Ps 38:8 Sille minun Cupeheni iuri poisquiuauat/ ia ei miten Terueytte ole minun Rumini päle.
Sillä minun kupeeni juuri poiskuiwaawat/ ja ei mitään terweyttä ole minun ruumiini päällä.
Ps 38:9 Mine olen ylenpalio runneltu ia rickilöty/ mine mäyren minun Sydhemeni kiwun tedhen.
Minä olen ylenpaljon runneltu ja rikki lyöty/ minä mäyren (parun) minun sydämeni kiwun tähden.
Ps 38:10 HERRA sinun edeses on caiki minun Haluni/ ia minun hocauxen ei ole sinulda salattu.
HERRA sinun edessäsi on kaikki minun haluni/ ja minun huokaukseni ei ole sinulta salattu.
Ps 38:11 Minun Sydhemen wärise/ minun woiman ombi minun ylenandanut/ ia minun Silmeini walkius ei ole minun tykeneni.
Minun sydämeni wärisee/ minun woimani ompi minun ylenantanut/ ja minun silmäini walkeus ei ole minun tykönäni.
Ps 38:12 Minun Ysteueni ia Langoni seisouat codhastans minua wastoin/ ia catzouat minun waiuani/ ia minun Lehimeiseni cauuas astuuat.
Minun ystäwäni ja lankoni seisowat kohdastansa minua wastoin/ ja katsowat minun waiwaani/ ja minun lähimmäiseni kauas astuwat.
Ps 38:13 Ja ne/ iotca minun Sieluni ielkin seisouat/ he wiritteleuet minun eteeni/ Ja iotca minulle paha soouat/ he neuuo piteuet quinga he wahingoittaisit/ ia sulilla ioonilla he ymberikierteuet.
Ja ne/ jotka minun sieluni jälkeen seisowat/ he wirittelewät minun eteeni/ Ja jotka minulle pahaa suowat/ he neuwoa pitäwät kuinka he wahingoittaisit/ ja sulilla juonilla he ympärikiertäwät.
Ps 38:14 Mutta minun teuty olla/ ninquin Cwroin/ ia ei mite cwleman/ Ja ninquin Myken/ ioca Swtans ei auaia.
Mutta minun täytyy olla/ niinkuin kuuroin/ ja ei mitään kuuleman/ Ja niinkuin mykän/ joka suutansa ei awaa.
Ps 38:15 Ja teuty minun olla/ ninquin se/ ioca ei miten cwle/ ia ionga Suusa ei olle ychten Luchtimust.
Ja täytyy minun olla/ niinkuin se/ joka ei mitään kuule/ ja jonka suussa ei ole yhtään lystimystä.
Ps 38:16 Mutta mine odhotan HERRA sinun ielkes/ Sine HERRA minun Jumalan cwldelet minua.
Mutta minä odotan HERRA sinun jälkeesi/ Sinä HERRA minun Jumalani kuuntelet minua.
Ps 38:17 Sille mine aiattelen/ ettei he swingan iloitzisi minun ylitzeni/ Jos minun Jalcan waan combastuisi/ nin he sangen kerskaisit minua wastan.
Sillä minä ajattelen/ ettei he suinkaan iloitsisi minun ylitseni/ Jos minun jalkani waan kompastuisi/ niin he sangen kerskaisit minua wastaan.
Ps 38:18 Sille mine olen techty kersimen/ ia minun Kipuni on alati minun edesseni.
Sillä minä olen tehty kärsimään/ ja minun kipuni on alati minun edessäni.
Ps 38:19 Sille mine iulghistan Pahateconi/ ia murhedin minun Syndini tedhen.
Sillä minä julkistan pahat tekoni/ ja murehdin minun syntini tähden.
Ps 38:20 Mutta minun Wiholiseni eleuet ia ouat wäkeuet/ ne ouat swret/ iotca minua ilman syyte wihauat.
Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat wäkewät/ ne owat suuret/ jotka minua ilman syytä wihaawat.
Ps 38:21 Ja iotca minulle pahalla maxauat hyuen/ ne asettauat heitens minua wastan/ Senuoxi ette mine hyue noutele'.
Ja jotka minulle pahalla maksawat hyvän/ ne asettawat heitänsä minua wastaan/ Sen wuoksi että minä hywää noutelen.
Ps 38:22 Ele ylenanna minua HERRA minun Jumalan/ ele caucana minusta ole.
Älä ylenanna minua HERRA minun Jumalani/ älä kaukana minusta ole.
Ps 38:23 Rienne sinuas minua auttaman/ o HERRA minun Apun.
Riennä sinuasi minua auttamaan/ Oi HERRA minun apuni.

Ja se Colmas Ölucu.