Psalttari

LXXVI. Psalmi .

 

On Kijtossana seke Jumalan Sanan Lahian edest/ ette mös Seurakunda/ Wiholistens iulmaudhesta/ wariellan.

Ps 76:1 Yxi Assaphin Psalmi weisu/ Candelein päle edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi weisuu/ kantelein päälle edeltäweisattawa.
Ps 76:2 JUmala on Judeas tuttu/ Israelis on henen Nimens swri.
Jumala on Judeassa tuttu/ Israelissa on hänen nimensä suuri.
Ps 76:3 Salemis ombi henen Maians/ Ja henen Asumisens Zionis.
Salemissa ompi hänen majansa/ ja hänen asumisensa Zionissa.
Ps 76:4 Sielle hen serkepi Joutzen Noolet/ Kiluet/ Miecan ia Sodhan. Sela.
Siellä hän särkeepi jousen nuolet/ kilwet/ miekan ja sodan. Sela.
Ps 76:5 Sine olet kircambi ia wäkeuembi/ quin ne Röueri wooret.
Sinä olet kirkkaampi ja wäkewämpi/ kuin ne ryöwäri wuoret.
Ps 76:6 Ne Coreat pite röuettemen ia poisnuckuman/ Ja caiki Sotamiehet teuty käsistens heruottomaxi tulla.
Ne koreat pitää ryöwättämän ja poisnukkuman/ Ja kaikki sotamiehet täytyy käsistänsä herwottomaksi tulla.
Ps 76:7 Sinun Rangastoxestas Jacobin Jumala/ vnehen waio seke Ori ette Ratas.
Sinun rangaistuksestasi Jakobin Jumala/ unehen wajoaa sekä ori että ratas.
Ps 76:8 Sine olet hirmulinen/ Cuca woipi sinun edheses seiso/ coskas wihastut?
Sinä olet hirmullinen/ Kuka woipi sinun edessäsi seisoa/ koskas wihastut?
Ps 76:9 Coskas Domion annat cwlua Taiuahast/ nin Maa wapisepi ia waickenepi.
Koskas tuomion annat kuulua taiwahasta/ niin maa wapiseepi ja waikeneepi.
Ps 76:10 Coska Jumala ylesnouse Domitzeman/ Ette hen auttais caikia Radholisia maan päle. Sela.
Koska Jumala ylös nousee tuomitseman/ että hän auttaisi kaikkia raadollisia maan päällä. Sela.
Ps 76:11 Quin sine iongun Inhimisen nuctelet/ nin sine sijte tunnustetaan/ Ettes hangittu olet muita mös nucteleman.
Kuin sinä jonkun ihmisen nuhtelet/ niin siinä sitä tunnustetaan/ ettäs hankittu olet muita myös nuhteleman.
Ps 76:12 Luuacat ia pitekät se teiden HERRALLEN Jumalalle/ caiki iotca henen ymberillens oletta/ edeswieket Lahioia sille Hirmuliselle.
Luwatkaa ja pitäkäät se teidän HERRALLEN Jumalalle/ kaikki jotka hänen ympärillänsä olette/ edeswiekää lahjoja sille hirmulliselle.
Ps 76:13 Joca Pämiehilde mielen ottapi/ ia on hirmulinen Kuningasten seas Maan päle.
Joka päämiehiltä mielen ottaapi/ ja on hirmullinen kuningasten seassa maan päällä.