Psalttari

LXXIX. Psalmi .

 

Ombi samast Asiast/ quin se lxxiiij. Psalmi oli/ Sille teme on yxi Rucous/ nijte Wiholisia wastan/ iotca Kircot ia Scoulut ynne Jumalanpalueluxen cansa/ rateleuat/ hucuttauat ia riuauat. Erinens hen puhupi sijte rateluxest/ ioca Caldeerin ia Antiochusen cautta tapactui/ ia Apu Jumalalda rucole.

Ps 79:1 Yxi Assaphin Psalmi. HERRA/ Pacanat ouat Perikundaas carghaneet/ he ouat saastuttanuet sinun pyhen Templis/ Ja Jerusalemista Kiuiraunion tehenet.
Yksi Asaphin psalmi. HERRA/ Pakanat owat perikuntaasi karanneet/ he owat saastuttaneet sinun pyhän templisi/ Ja Jerusalemista kiwiraunion tehneet.
Ps 79:2 He annoit sinun Palueliadhes Rumit Linnuille taiuasalla roaxi/ ia sinun Pyheis Lihat maan Pedhoille.
He annoit sinun palwelijaidesi ruumiit linnuille taiwasalla ruoaksi/ ja sinun pyhäisi lihat maan pedoille.
Ps 79:3 He vloswodhatit heiden Werens ninquin wedhen Jerusalemin ymberille/ ia eikengen haudhanut.
He uloswuodatit heidän werensä niinkuin weden Jerusalemin ympärillä/ ja eikenkään haudannut.
Ps 79:4 Me olema meiden Napureillen nauruxi tulleet/ häueistyxi ia pilcaxi nijlle/ iotca meiden ymberillen ouat.
Me olemme meidän naapureillen nauruksi tulleet/ häwäistykseksi ja pilkaksi niille/ jotka meidän ympärillän owat.
Ps 79:5 HERRA quincauuan sine tadhot ratki nin wihainen olla? Ja sinun Kiuauxes ninquin Tulen annat pala?
HERRA kuin kauan sinä tahdot ratki niin wihainen olla? Ja sinun kiiwauksesi niinkuin tulen annat palaa?
Ps 79:6 Uloswodhata sinun Hirmusudhes Pacanoidhen päle/ iotca euet sinua tunne/ Ja ninen Waldakundain päle/ iotca euet sinun Nimees auxenshwdha.
Uloswuodata sinun hirmuisuutesi pakanoiden päälle/ jotka eiwät sinua tunne/ Ja niiden waltakuntain päälle/ jotka eiwät sinun nimeäsi awuksensa huuda.
Ps 79:7 Sille he ouat Jacobin ylessönyet/ ia henen Honensa häuittenyet.
Sillä he owat Jakobin ylössyöneet/ ja hänen huoneensa häwittäneet.
Ps 79:8 Ele muistele meiden endisten Pahatecoin päle/ Armahda pian meiden pälen/ sille me olema sangen kieuhexi tulluet.
Älä muistele meidän entisten pahain tekoin päälle/ Armahda pian meidän päällen/ sillä me olemme sangen köyhäksi tulleet.
Ps 79:9 Auta sine meite Jumala meiden Auttaian/ sinun Nimes Cunnian tedhen/ Pelasta meite ia anna meille synnit andexi/ sinun Nimes tedhen.
Auta sinä meitä Jumala meidän auttajan/ sinun nimesi kunnian tähden/ Pelasta meitä ja anna meille synnit anteeksi/ sinun nimesi tähden.
Ps 79:10 Mixis sallit Pacanat sanoman? Cussa nyt on heiden Jumalans? Ilmoitettacan Pacanain seas/ meiden silmein edes/ se Costo/ sinun Palueliais weren ylitze/ ioca vloswodhatettu on.
Miksis sallit pakanat sanoman? Kussa nyt on heidän Jumalansa? Ilmoitettakaan pakanaiden seassa/ meidän silmäin edessä/ se kosto/ sinun palwelijaisi weren ylitse/ joka uloswuodatettu on.
Ps 79:11 Anna sinun etees tulla ne fangein hocauxet/ sinun swren Käsiuardhes cautta coria ne Cooleuaiset Lapset.
Anna sinun eteesi tulla ne wankein huokaukset/ sinun suuren käsiwartesi kautta korjaa ne kuolewaiset lapset.
Ps 79:12 Ja costa meiden Napurillen seitzemenkerdoin heiden pilcans heiden helmaansa/ iolla he HERRA sinua pilcaneet ouat.
Ja kosta meidän naapurilleni seitsemän kerroin heidän pilkkansa heidän helmaansa/ jolla he HERRA sinua pilkanneet owat.
Ps 79:13 Mutta me sinun Canssas/ ia sinun wehmas Lauma/ kijtemme sinua ijancaikisesta/ ia iulghistamma sinun Kijtostas ilman Loppumat.
Mutta me sinun kansasi/ ja sinun wehmas lauma/ kiitämme sinua iankaikkisesti/ ja julkistamme sinun kiitostasi ilman loppumatta.