Psalttari

XVIII.Psalmi .

 

Dauidin Kijtossana wapaudhens tedhen/ Joca ombi Christuxen Pinan ia woiton Esicuua/ Sille sijttequin Hen päsi Coolemasta/ nin hen asetettijn/ Pacanain Pääxi/ se on/ Christikunnan.

Ps 18:1 Dauidin sen HERRAN Paluelian Psalmi/ edelweisattapa/ iolla hen kijtti HERRA sille aialla/ iona hen wapacti henen/ caikista henen wiholistens/ ia Saulin käsiste/ ia sanoi.
Dawidin sen HERRAN palwelijan psalmi/ edeltäweisattawa/ jolla hän kiitti HERRAA sillä ajalla/ jona hän wapahti hänen/ kaikista hänen wihollistensa/ ja Saulin käsistä/ ja sanoi.
Ps 18:2 MIne racastan sydhemesteni sinua HERRA minun Woiman/ HERRA ombi minun Callion/ minun Linnan/ ia minun Wapactaian/ minun Jumalan/ minun Uskalluxen/ ionga päle mine turuan.
Minä rakastan sydämestäni sinua HERRA minun woimani/ HERRA ompi minun kallioni/ minun linnani/ ja minun wapahtajani/ minun Jumalani/ minun uskallukseni/ jonka päälle minä turwaan.
Ps 18:3 Minun Kilpen/ ia minun Terueydheni Sarui/ ia minun Warieluxen.
Minun kilpeni/ ja minun terweyteni sarwi/ ja minun warjelukseni.
Ps 18:4 Mine tadhon HERRA kijtte ia auxenihwta/ nin mine wapaxi tulen minun wiholisistani.
Minä tahdon HERRAA kiittää ja awukseni huutaa/ niin minä wapaaksi tulen minun wihollisistani.
Ps 18:5 Sille Coleman Siteet ouat minun ymberikärineet/ Ja ne Belialin oiat minun hemmestytit.
Sillä kuoleman siteet owat minun ympäri käärineet/ Ja ne belialin ojat minun hämmästytit.
Ps 18:6 Ne Heluetin Siteet kiedhoit minun/ ia ne Coleman Paulat minun ylitzewoitit.
Ne helwetin siteet kietoit minun/ ja ne kuoleman paulat minun ylitsewoitit.
Ps 18:7 Coska mine adhistoxes olen/ nin mine HERRA auxenihwdhan/ ia parghun minun Jumalani tyge/ nin hen cwle minun äneni/ henen pyheste Templistens/ ia minun hwtoni henen etens/ tule henen Coruijns.
Koska minä ahdistuksessa olen/ niin minä HERRA awukseni huudan/ ja parun minun Jumalani tykö/ niin hän kuulee minun ääneni/ hänen pyhästä templistänsä/ ja minun huutoni hänen eteensä/ tulee hänen korwihinsa.
Ps 18:8 Maa lijkui/ ia wapisi/ Ja ne Woortein perustoxet lijkuit ia wärisit/ coska hen wihastui.
Maa liikkui/ ja wapisi/ Ja ne wuorten perustukset liikkui ja wärisit/ koska hän wihastui.
Ps 18:9 Tomu suitzi henen Sieramistans/ ia culuttapa Tuli henen Suustans/ nin ette se sielde leimachti.
Tomu suitsi hänen sieraimistansa/ ja kuluttapi tuli hänen suustansa/ niin että se sieltä leimahti.
Ps 18:10 Hen notkisti Taiuat/ ia alasastui/ ia Hämere oli henen Jalcains alla.
Hän notkisti taiwaat/ ja alasastui/ ja hämärä oli hänen jalkainsa alla.
Ps 18:11 Ja hen astui Cherubin päle/ ia lensi/ ia hen lensi Twlten sipein päle.
Ja hän astui kerubin päällä/ ja lensi/ ja hän lensi tuulten siipein päälle.
Ps 18:12 Henen Maians ymberille oli Pimeys/ ia musta wedhen sakeus paxuista Piluiste iossa hen lymys oli.
Hänen majansa ympärillä oli pimeys/ ja musta weden sakeus paksuista pilwistä jossa hän lymysi oli.
Ps 18:13 Sijte kircaudhest henen edhesens haiosit Piluet/ Rakein ia Leimauxen cansa.
Siitä kirkkaudesta hänen edessänsä hajosit pilwet/ Rakein ja leimauksen kanssa.
Ps 18:14 Ja HERRA iylisi Taiuaisa/ se Ylimeinen vlosannoi pauhinans/ rakein ia Leimauxen cansa.
Ja HERRA jylisi taiwaissa/ se ylimmäinen ulosantoi pauhinansa/ rakein ja leimauksen kanssa.
Ps 18:15 Hen ambui henen Nolensa/ ia haiotti heite/ hen iski couat Leimauxet/ ia pelietti heite.
Hän ampui hänen nuolensa/ ja hajotti heitä/ hän iski kowat leimaukset/ ja peljätti heitä.
Ps 18:16 Ja nin Ilmestuit Wettein Culiut/ ia Maan aluxet Coorittijn/ HERRA sinun laitoxestas ia sinun Sierames puhaloxesta ia corsamisesta.
Ja niin ilmestyit wetten kuljut/ ja maan alukset kuorittiin/ HERRA sinun laitoksestasi ja sinun sieraimesi puhalluksesta ja kuorsaamisesta.
Ps 18:17 Hen lehetti Taiuahasta/ ia haki minun/ ia wlosweti minun swrista wesist.
Hän lähetti taiwahasta/ ja haki minun/ ja ulosweti minun suurista wesistä.
Ps 18:18 Hen minun wapautti ialoimista Wiholisistani/ minun Wainolisildani/ iotca olit minua wäkeuemmet.
Hän minut wapautti jaloimmista wihollisistani/ minun wainollisiltani/ jotka olit minua wäkewämmät.
Ps 18:19 Jotca minun ylitzelangesit Tuscassani/ ia HERRA tuli minun Turuaxeni.
Jotka minun ylitselankesit tuskassani/ ja HERRA tuli minun turwakseni.
Ps 18:20 Ja hen wei minun wlos lakialle/ hen minun wlostemmasi/ Sille hen mielistui minuhun.
Ja hän wei minun ulos lakialle/ hän minun ulostempasi/ Sillä hän mielistyi minuhun.
Ps 18:21 Hyuesti HERRA teki minun coctani/ minun Wanhurskauteni perest/ hen minulle maxapi kätteni puctaudhen cautta.
Hywästi HERRA teki minun kohtaani/ minun wanhurskauteni perästä/ hän minulle maksaapi kätteni puhtauden kautta.
Ps 18:22 Sille mine pidhen Herran tiet/ ia en ole Jumalatoin minun Jumaltani wastan.
Sillä minä pidän Herran tiet/ ja en ole jumalatoin minun Jumaltani wastaan.
Ps 18:23 Sille caiki henen Oikiudhens ouat minun Silmeini edes/ Ja henen Keskyiens em mine poishylie tyköni.
Sillä kaikki hänen oikeutensa owat minun silmäini edessä/ Ja hänen käskyjänsä en minä poishylkää tyköni.
Ps 18:24 Waan olen wighatoin henen edhesens/ ia ketken minuani synniste.
Waan olen wiatoin hänen edessänsä/ ja kätken minuani synnistä.
Ps 18:25 Senteden HERRA costapi minun Wanhurskauteni pereste/ Minun puctauteni ielkin henen Silmeins edes.
Sentähden HERRA kostaapi minun wanhurskauteni perästä.
Ps 18:26 Pyhein cansa sine pyhe olet/ ia Toimelisten cansa toimelinen.
Pyhäin kanssa sinä pyhä olet/ ja toimellisten kanssa toimellinen.
Ps 18:27 Puctaiten cansa sine pudhas olet/ ia Nuriain cansa/ sine nuria olet.
Puhtaittein kanssa sinä puhdas olet/ ja nurjain kanssa/ sinä nurja olet.
Ps 18:28 Sille sine auitat site radholista Canssa/ ia ne Corckiat Silmet sine alannat.
Sillä sinä awitat sitä raadollista kansaa/ ja ne korkiat silmät sinä alennat.
Ps 18:29 Sille minun Lychtyni sine yleswalghaiset/ Se HERRA minun Jumalan/ tekepi minun pimeyteni walkiaxi.
Sillä minun lyhtyni sinä ylöswalaiset/ Se HERRA minun Jumalani/ tekeepi minun pimeyteni walkiaksi.
Ps 18:30 Sille sinun cauttas mine Sotawäen murennan/ ia minun Jumalasani ylitze mwrin carghan.
Sillä sinun kauttasi minä sotawäen murennan/ ja minun Jumalassani ylitse muurin karkaan.
Ps 18:31 Jumalan tiet ouat wighattomat/ HERRAN Puhet ouat tulella perghatut/ Hen on caikein Kilpi/ iotca henen pälens wskaldauat.
Jumalan tiet owat wiattomat/ HERRAN puheet owat tulella peratut/ Hän on kaikkein kilpi/ jotka hänen päällensä uskaltawat.
Ps 18:32 Sille cuca on Jumala/ paitzi HERRA? eli Wäkeue/ Ilman meiden Jumalatan?
Sillä kuka on Jumala/ paitsi HERRA`? eli wäkewä/ ilman meidän Jumalatan.
Ps 18:33 Jumala ymberiwööte minun woimalla/ ia pane minun Tieni wighattomaxi.
Jumala ympäriwyöttää minun woimalla/ ja pane minun tieni wiattomaksi.
Ps 18:34 Hen tekepi minun Jalcani Peuran caltaisexi/ ia asettapi minua Corckeuxeni päle.
Hän tekeepi minun jalkani peuran kaltaiseksi/ ja asettaapi minun korkeukseni päälle.
Ps 18:35 Hen opetapi minun Käteni sotiman/ ia Käsiwarteni Waskijousta wetemehen.
Hän opettaapi minun käteni sotimaan/ ja käsiwarteni waskijousta wetämähän.
Ps 18:36 Ja sine annoit minulle sinun Terueydhes Kiluen/ ia Oikiakätes wahwista minun. Ja coskas minun alennat/ nin sine teet minun swrexi.
Ja sinä annoit minulle terweyden kilwen/ ja oikia kätesi wahwistaa minun. Ja koskas minun alennat/ niin sinä teet minun suureksi.
Ps 18:37 Sine teet minulle Sian keudhexeni/ ettei minun Candapään lipistuis.
Sinä teet minulle sijan käydäkseni/ ettei minun kantapääni lipistuis.
Ps 18:38 Mine tacaaian minun Wiholistani/ ia heite käsiten/ ia en palaia/ ennenquin mine heite mestaisin.
Minä takaa-ajan minun wihollistani/ ja heitä käsitän/ ja en palaja/ ennenkuin minä heitä mestaisin.
Ps 18:39 Minun heite lömen pite/ ettei heiden pide minua wastanseisoman/ Heiden teuty caatua minun Jalcaini ala.
Minun heitä lyömän pitää/ ettei heidän pidä minua wastaan seisoman/ Heidän täytyy kaatua minun jalkaini alla.
Ps 18:40 Sine taidhat minun walmista woimalla Sotahan/ Sine taidhat ne alaspaiskata/ iotca minua wastanseisouat.
Sinä taidat minun walmistaa woimalla sotahan/ Sinä taidat ne alas paiskata/ jotka minua wastaan seisowat.
Ps 18:41 Ja sine annat minulle ette minun Wiholiseni pakeneuat/ ia mine cadhotan minun Wainoiani.
Ja sinä annat minulle että minun wiholliseni pakenewat/ ja minä kadotan minun wainoojani.
Ps 18:42 He hwtauat ( waan ei ole Auttaiat ) HERRAN tyge/ Mutta ei hen wasta heite.
He huutawat (waan ei ole auttajat) HERRAN tykö/ Mutta ei hän wastaa heitä.
Ps 18:43 Mine surwon heite ninquin Maan tomun Twlen edhesse/ ia poiswiskan ninquin Loghan Cadhuilda.
Minä surwon heitä niinkuin maan tomun tuulen edessä/ ja poiswiskaan niinkuin loan kaduilta.
Ps 18:44 Sine auitat minua sijte ridhaisesta Canssasta/ ia asetat minun Pacanaidhen Pääxi/ Se Canssa/ iota em mine tundenut/ paluelepi minua.
Sinä autat minua siitä riitaisesta kansasta/ ja asetat minun pakanaiden pääksi/ Se kansa/ jota en minä tuntenut/ palweleepi minua.
Ps 18:45 Se minua cwldele cwliaisilla Coruilla/ Waan ne mwcalaiset Lapset poiskieldeuet minun.
Se minua kuuntelee kuuliaisilla korwilla/ Waan ne muukalaiset lapset poiskieltäwät minun.
Ps 18:46 Ne mwcalaiset Lapset waipuuat/ ia wapiseuat heiden Siteisens.
Ne muukalaiset lapset waipuwat/ ja wapisewat heidän siteissänsä.
Ps 18:47 HERRA elepi/ ia kijtetty olcon minun Turuan/ Ja minun Terueyteni Jumala olcon ylistetty.
HERRA elääpi/ ja kiitetty olkoon minun turwani/ Ja minun terweyteni Jumala olkoon ylistetty.
Ps 18:48 Se Jumala ioca minulle Coston anda/ ia waatipi Canssat minun alani.
Se Jumala joka minulle koston antaa/ ja waatiipi kansat minun alleni.
Ps 18:49 Joca minua autta Wiholisistani/ ia yleskorghotta minun nijste/ iotca minua wastan carkauat/ sine autat minun nijlde Wärilde.
Joka minua auttaa wihollisistani/ ja ylöskorottaa minun niistä/ jotka minua wastaan karkaawat/ sinä autat minun niiltä wääriltä.
Ps 18:50 Senteden mine Kijten sinua HERRA Pacanain seas/ ia sinun Nimehes kijtoxenweisan.
Sentähden minä kiitän sinua HERRA pakanain seassa/ ja sinun nimeesi kiitoksen weisaan.
Ps 18:51 Joca swren Terueydhen sinun Kuningalles osotat/ ia hyuestiteedh sinun Woidheltuas wastan/ Dauidin ia henen Siemenellens ijancaikisesta.
Joka suuren terweyden sinun kuninkaallesi osoitat/ ja hywästi teet sinun woideltuasi wastaan/ Dawidin ja hänen siemenellensä iankaikkisesti.