Psalttari

CXXXII. Psalmi .

 

On Rucous seke Seurakunnan/ ette Waldakunnan Jumalan Canssan ia Pappiudhen edest/ lupauxens teden/ quin Dauidin tapactui ette hen/ Ne tadhois ketke wariella ia tedhelpite. Nin mös sen vdhen ia ijancaikisen Christusen Waldakunnan ia Pappiudhen teden/ Ja mös ninen Waldakundain edest/ iotca Seurakunnan holhouat/ auttauat. etc.

Ps 132:1 Yxi Weisu corkeimas Choris. MUista HERRA Dauidin päle/ caiken henen waiuans päle.
Yksi weisuu korkeimmassa kuorissa. Muista HERRA Dawidin päälle/ kaiken hänen waiwansa päälle.
Ps 132:2 Joca HERRALLE wannoi/ Ja lupauxens lupasi sille Jacobin Wekeuelle.
Joka HERRALLE wannoi/ ja lupauksensa lupasi sille Jakobin wäkewälle.
Ps 132:3 Em mine siselkeu minun Honeheni Maiahan/ enge nouse minun woteeni Macauxen päle.
En minä sisälle käy minun huoneeni majahan/ enkä nouse minun wuoteeni makauksen päälle.
Ps 132:4 Em mine anna silmeni Unda sadha/ Enge silmiloindeni torcumista.
En minä anna silmäni unta saada/ enkä silmäluomieni torkkumista.
Ps 132:5 Sihenasti quin mine Sian leudhen HERRALLE/ Sen Jacobin Wäkewen Asumisexi.
Siihenasti kuin minä sijan löydän HERRALLE/ Sen Jakobin wäkewän asumiseksi.
Ps 132:6 Catzo/ me cwlima heneste Ephratas/ me olema sen leunet Metzen Kedhoissa.
Katso/ me kuulimme hänestä Ephratassa/ me olimme sen löytäneet metsän kedoissa.
Ps 132:7 Me tadhoma henen Asumisijns siselkeudhe/ Ja cumardham henen Jalcains Astinlaudhan edes.
Me tahdomme hänen asumisiinsa sisälle käydä/ ja kumarramme hänen jalkainsa astinlaudan edessä.
Ps 132:8 Ylesnouse HERRA sinun Lepohos/ Sine ia sinun Wäkewydhes Arckis.
Ylösnouse HERRA sinun lepoosi/ Sinä ja sinun wäkewyytesi arkissa.
Ps 132:9 Anna sinun Pappies pukia heitens Wanhurskaudhella/ Ja sinun Pyhes riemuitkan.
Anna sinun pappiesi pukea heitänsä wanhurskaudella/ ja sinun pyhäsi riemuitkaan.
Ps 132:10 Ele poisota sen sinun Woidhellus Hallitost/ Sinun Paluelias Dauidin teden.
Älä poisota sinun woideltusi hallitusta/ Sinun palwelijasi Dawidin tähden.
Ps 132:11 HERRA ombi wannonut Dauidil ydhen totisen Walan/ Ja eipe hen hende wilpistele/ Sinun Rumis hedelmeste mine tadhon istutta sinun Stolis päle.
HERRA ompi wannonut Dawidille yhden totisen walan/ ja eipä hän häntä wilpistele/ Sinun ruumiisi hedelmästä minä tahdon istuttaa sinun tuolisi päälle.
Ps 132:12 Jos sinun Lapses minun Lijttoni piteuet/ ia minun Todhistoxeni/ iotca mine heille opetan/ Nin pite mös heiden Lapsens sinun Stolis päle istuman ijancaikisesta.
Jos sinun lapsesi minun liittoni pitäwät/ ja minun todistukseni/ jotka minä heille opetan/ Niin pitää myös heidän lapsensa sinun tuolisi päällä istuman iankaikkisesti.
Ps 132:13 Sille HERRA ombi Zionin vloswalinut/ Ja halapi sielle asuaxens.
Sillä HERRA ompi Zionin uloswalinnut/ Ja halaapi siellä asuaksensa.
Ps 132:14 Tai on minun Leponi ijancaikisesta/ Tesse mine tadhon asua/ Sille se hyuesti minulle kelpa.
Tai on minun leponi iankaikkisesti/ Tässä minä tahdon asua/ Sillä se hywästi minulle kelpaa.
Ps 132:15 Mine tadhon henen Elatoxens siugnata/ Ja henen Kieuhillens kylle Leipe anda.
Minä tahdon hänen elatuksensa siunata/ Ja hänen köyhillensä kyllä leipää antaa.
Ps 132:16 Henen Pappins mine tadhon Terueydhelle puietta/ Ja henen Pyheins pite riemuitzeman.
Hänen pappinsa minä tahdon terweydellä puettaa/ ja hänen pyhäinsä pitää riemuitseman.
Ps 132:17 Sielle pite Dauidin Saruen ylespuhkeman/ mine walmistin minun Lyfftyni minun woidheltuani warten.
Siellä pitää Dawidin sarwen ylöspuhkeaman/ minä walmistin minun lyhtyni minun woideltuani wastaan.
Ps 132:18 Henen Wiholisens mine tadhon häpielle puietta Mutta henen pälens pite henen Crununs cucoistaman.
Hänen wihollisensa minä tahdon häpeällä puettaa. Mutta hänen päällänsä pitää hänen kruununsa kukoistamaan.