Psalttari

LXXX. Psalmi .

 

On yxi Rucous/ ninquin se Endinen Psalmi/ Seurakunnan Wiholisia wastan/ Jonga hen winatarhan caltaisexi wetäpi/ Ette se Egyptist nin Cananean Maan sijrtin.

Ps 80:1 Yxi Assaphin Psalmi/ sijte Cullaisesta Cuckaisest/ edelweisattapa.
Yksi Asaphin psalmi/ siitä kultaisesta kukkaisesta/ edeltäweisattawa.
Ps 80:2 CWle sine Israelin Paimen/ iocas saattat Josephin ninquin Lambat/ ilmoita sinus Joca istut Cherubin päle.
Kuule sinä Israelin paimen/ jokas saatat Josephin niinkuin lampaat/ ilmoita sinusi joka istut cherubin päällä.
Ps 80:3 Ylesheräte sinun waltas/ sine quin Ephraimin BenJamin ia Manassen edes olet/ ia tule meiden auxenne.
Ylösherätä sinun waltasi/ sinä kuin Ephraimin BenJamin ja Manassen edessä olet/ ja tule meidän awuksemme.
Ps 80:4 Jumala lohuta meite/ ia anna sinun Casuos paista/ nin me autetuxi tulemma.
Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun kaswosi paistaa/ niin me autetuksi tulemme.
Ps 80:5 HERRA Jumala Zebaoth/ quincauuan sine wihastut sinun Canssas Rucouxen päle?
HERRA Jumala Zebaoth/ kuinkauan sinä wihastut sinun kansasi rukouksen päälle?
Ps 80:6 Sine heite Rokit Kynelden Leiuelle/ ia iootat heite swrella mitalla teunens kijnelite.
Sinä heitä ruokit kyynelten leiwällä/ ja juotat heitä suurella mitalla täynnänsä kyyneliä.
Ps 80:7 Sine annat caiki meiden Napurin meite kiroilla/ Ja meiden Wiholiset meite pilcata.
Sinä annat kaikki meidän naapurin meitä kiroilla/ ja meidän wiholliset meitä pilkata.
Ps 80:8 Jumala Zebaoth lohutta meite/ ia walista sinun Casuos/ nin me autetuxi tulema.
Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja walista sinun kaswosi/ niin me autetuksi tulemme.
Ps 80:9 Winapuun sine Egyptist vlossijrsit/ ia olet Pacanat poiskarcottanut/ ia sen saman istuttanut.
Wiinapuun sinä Egyptistä ulossiirsit/ ja olet pakanat poiskarkoittanut/ ja sen saman istuttanut.
Ps 80:10 Sine percasit Tien henen eteens/ ia annoit henen hyuesti iwrtua/ nin ette se Maan teutti.
Sinä perkasit tien hänen eteensä/ ja annoit hänen hywästi juurtua/ niin että se maan täytti.
Ps 80:11 Mäet ouat sen Wariolla peitetyt/ ia henen Oxillans ne Jumalan Cedrinpuudh.
Mäet owat sen warjolla peitetyt/ ja hänen oksillansa ne Jumalan sedripuut.
Ps 80:12 Sine vlosleuitit henen wesans haman Meren asti/ ia henen warwns haman * Wirdhan tyge.
Sinä uloslewitit hänen wesansa hamaan mereen asti/ ja hänen warwunsa hamaan wirran tykö.
Ps 80:13 Mixis sis serghit henen Aitans/ ette sen repiuet caiki ohitzekeupiet.
Miksis siis särjit hänen aitansa/ että sen repiwät kaikki ohitsekäywät.
Ps 80:14 Se Metzesica ombi sen ylescaiuanut/ ia ne Pedhot ouat sen poiskaluonuet.
Se metsäsika ompi sen ylöskaiwanut/ ja ne pedot owat sen pois kalunneet.
Ps 80:15 Jumala Zebaoth käenne sis sinuas/ alascatzo Taiuahast/ ia näe site/ ia etziskele täte Winapuuta.
Jumala Zebaoth käännä siis sinuas/ alaskatso taiwaasta/ ja näe sitä/ ja etsiskele tätä wiinapuuta.
Ps 80:16 Ja pidhe se kijndiest/ ionga sinun Oikia kätes istuttanut on/ Ja iongas sinulles luiasti vlosualinut olet.
Ja pidä se kiinteästi/ jonka sinun oikea kätesi istuttanut on/ Ja jonkas sinullesi lujasti uloswalinnut olet.
Ps 80:17 Catzo sihen ia nuctele/ Ette sijte poltamisest ia repimisest iocu Loppu tulis.
Katso siihen ja nuhtele/ että siitä polttamisesta ja repimisestä joku loppu tulisi.
Ps 80:18 Sinun kätes warielkon sen sinun Oikian kädhes Canssan/ Ja ne Inhimiset iotcas sinulles luiasti vloswalinut olet.
Sinun kätesi warjelkoon sen sinun oikean kätesi kanssa/ Ja ne ihmiset jotkas sinulles lujasti ulos walinnut olet.
Ps 80:19 Nin eipe me sinusta poismene/ szoo meite eleuen/ Nin me sinun Nimees auxenihwdham.
Niin eipä me sinusta pois mene/ suo meitä eläwän/ Niin me sinun nimeäsi awuksi huudamme.
Ps 80:20 HERRA Jumala Zebaoth lohuta meite/ ia anna sinun Casuos paista/ nin me autetuxi tulemma.
HERRA Jumala Zebaoth lohduta meitä/ ja anna sinun kaswosi paistaa/ niin me autetuksi tulemme.

Se Cwdes Ölucu.