Psalttari

CX. Psalmi .

 

Yxi Dauidin Psalmi. On Ennustos Christusest/ ette hen on Jumala ia Inhiminen/ ijancaikinen Kuningas ia Pappi/ Et Aaronin waan Melchisedechin sädhyn ielkin/ warieleman ia pyhittemen Seurakunnans. Ja ette hen istupi Isens Oikialla/ ia on sanut caiken Wallan/ Nin hen sis vlosiacapi/ rumiliset ia Hengeliset/ taiualiset ia ijancaikiset Lahiat nijlle anouaisille ia pyteueysille. Siteuarten hen on Pappi/ Ette hen meiden teden Itzens wffrasi/ ombi Welimies/ lepytti Jumalan/ Poisotti Synnin/ Meite Jumalan cansa souitta/ Jonga Pijspaudhen teden me cwlamme/ ia meiden Rucouxe' Isens eteen toopi ioca vdhen Sana' annoi/ iolla hen wirghotta ijancaikisella Elemelle.
Kuningas hen senwoxi on/ Ette hen woitta Perkelen/ Synnin/ Coleman/ ia Heluetin/ ia andapi pyhen Hengen/ vdhen ia ijancaikisen walkiudhen/ Wanhurskaudhen ia Elemen/ Ette hen ketke ia hallitze Seurakunnans/ etc. Ja waicka telle Kuningalle/ Papille ia Seurakunnalle ouat monet Wiholiset/ nin he quitengin Jumalan wäelle poishuckuuat/ 1. Cor. xv. Se Wimeinen Wiholinen/ Colema poisserieten. Lopussa/ osotetan Ette Christusen piti neuritettemen ia kersimen/ ia nin Cunniahan tuleman. Sempe Oian Jominen merkitze.

Ps 110:1 SAnoi HERRA minun HERRALLENI/ istu minun Oikialle kädhelleni/ Sihenasti ette mine panen sinun Wiholises sinun Jalcais Astinlaudhaxi.
Sanoi HERRA minun HERRALLENI/ Istu minun oikealle kädelleni/ Siihenasti että minä panen sinun wihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.
Ps 110:2 HERRA lehettepi sinun Waldakunnas waltican Zionista/ wallitze sinun Wiholistes seas.
HERRA lähettääpi sinun waltakuntasi waltikan Zionista/ wallitse sinun wihollistensa seassa.
Ps 110:3 Sinun Woitos pereste/ pite sinun Canssas sinulle mieleliseste wfframan/ pyhis Caunistoxis/ Sinun Lapses synnyteten sinulle/ Ninquin se Caste Amunruskosta.
Sinun woittosi perästä/ pitää sinun kansasi sinulle mielisesti uhraaman/ pyhässä kaunistuksessa/ Sinun lapsesi synnytetään sinulle/ Niinkuin se kaste aamunruskosta.
Ps 110:4 Se HERRA on wannonut/ ia eipe henen sitä catuman pidhe/ Sine olet yxi Pappi ijancaikisesta/ sen Melchisedechin Sädhyn ielkin.
Se HERRA on wannonut/ ja eipä hänen sitä katuman pidä/ Sinä olet yksi pappi iankaikkisesti/ sen Melchisedekiin säädyn jälkeen.
Ps 110:5 HERRAN sinun Oikialla kädhelles/ pite piexemen Kuningaita/ henen Wihans aicana.
HERRAN sinun oikealla kädelläsi/ pitää pieksemän kuninkaita/ hänen wihansa aikana.
Ps 110:6 Henen pite domitzeman Pacanaiten seas/ henen pite swret mestauxet tekemen/ Henen pite musertaman sen Pään ylitze swrten Maaiden.
Hänen pitää tuomitseman pakanaitten seassa/ hänen pitää suuret mestaukset tekemän/ Hänen pitää musertaman sen pään ylitse suurten maiden.
Ps 110:7 Henen pite iooman Oiasta Tielle/ Senteden henen pite Pääns ylesnostaman.
Hänen pitää juoman ojasta tiellä/ sentähden hänen pitää päänsä ylösnostaman.