Nahum Propheta.

I. Lucu.

 

1:1 TEME on se Raskaus Nineuen ylitze/ ia se Nahumin Elkost/ Ennustos.
Tämä on se raskaus Niniwen ylitse/ ja se Nahumin Elkosta/ ennustus.
1:2 HERRA on yxi kiuas Jumala/ ia Costaia/ Ja/ yxi Costaia on HERRA ia hirmulinen.
HERRA on yksi kiiwas Jumala/ ja kostaja/ Ja/ yksi kostaja on HERRA ja himullinen.
1:3 HERRA on yxi Costaia henen Wiholistens wastan/ ia ioca henen Wainolisians ei vnochda. HERRA on Kersiueinen/ ia swri woimasta/ ia ei mite iete rangaitzemat. Henpe HERRA on/ ionga Tiet twlis ia * Twlispäis ouat/ ia henen Jalcains alla paxut piluet.
HERRA on yksi kostaja hänen wihollistansa wastaan/ ja joka hänen wainollisiansa ei unohda. HERRA on kärsiwäinen/ ja suuri woimasta/ ja ei mitään jätä rankaiseman. Hänpä HERRA on/ jonka tiet tuulissa ja tuulispäissä owat/ ja hänen jalkainsa alla paksut pilwet.
1:4 Joca nuctele Meren ia quiuapi sen/ ia caiki Wirdhat meriettömexi tekepi. Basan ia Carmel taipupi/ ia mite sen woren Libanon päle cucoista/ nändypi.
Joka nuhtelee meren ja kuiwaapi sen/ ja kaikki wirrat märättömäksi tekeepi. Basan ja Carmel taipuupi/ ja mitä sen wuoren Libanonin päällä kukoistaa/ nääntyypi.
1:5 Wooret wapitzeuat henen edesens/ ia Cuckulat huckuuat/ Maa iärise henen edesens/ Sihen mös se Maanpijri/ ia caiki iotca henes asuuat.
Wuoret wapisewat hänen edessänsä/ ja kukkulat hukkuwat/ Maa järisee hänen edessänsä/ Siihen myös se maanpiiri/ ja kaikki jotka hänessä asuwat.
1:6 Ja cuca seisone henen Wihans edes? Eli cuca woi pysyä henen Hirmusudhens edes? Henen wihans palapi ninquin Tuli/ ia Calliot lochkeuat heneste.
Ja kuka seisonee hänen wihansa edessä? Eli kuka woi pysyä hänen hirmuisuutensa edessä? Hänen wihansa palaapi niinkuin tuli/ ja kalliot lohkeawat hänestä.
1:7 HERRA ombi laupias/ ia yxi Turua hädhen aialla/ ia tundepi ne/ iotca henen pälens vskaldauat.
HERRA ompi laupias/ ja yksi turwa hädän ajalla/ ja tunteepi ne/ jotka hänen päällensä uskaltawat.
1:8 Coska Wedhenpaisumus ylitze iooxe/ nin hen tekepi sen cansa ydhen lopun. Mutta henen Wiholisians hen pimeydhen cansa wainopi.
Koska wedenpaisumus ylitse juoksee/ niin hän tekeepi sen kanssa yhden lopun. Mutta hänen wihollisiansa hän pimeyden kanssa wainoaapi.
1:9 Mite se sis on/ ette te HERRAN wastan iotakin aiattelet? Hen quitengin sijte Lopun tekepi. Eipe se Onnettomus cadhesti tule.
Mitä se siis on/ että te HERRAN wastaan jotakin ajattelet? Hän kuitenkin siitä lopun tekeepi. Eipä se onnettomuus kahdesti tule.
1:10 Sille ninquin ne Oriantappurat/ iotca secaseurain casuauat/ ia parahiman Nesten piteuet/ tuleuat ylespoltetuxi quin quiuat Cordhet/
Sillä niinkuin ne orjantappurat/ jotka sekaseurain kaswawat/ ja parhaimman nesteen pitäwät/ tulewat ylöspoltetuksi kuin kuiwat korret/
1:11 Jwri nin pite oleman se Coiralinen Neuuo/ ioca sinusta tulepi/ ia paha HERRAN wastan aiattele.
Juuri niin pitää oleman se koirallinen neuwo/ joka sinusta tuleepi/ ja paha HERRAN wastaan ajattelee.
1:12 Neite sanopi HERRA/ He tulcoon nin hangitetuxi/ ia wäkeuexi quin he tactouat/ Pite heiden quitengin mahanhakatuxi tuleman/ ia poismenemen. Mine olen sinua neurittenyt/ Mutta em mine tadho iellens sinua neurytte.
Näitä sanoopi HERRA/ He tulkoon niin hankituksi/ ja wäkewäksi kuin he tahtowat/ Pitää heidän kuitenkin maahanhakatuksi tuleman/ ja poismenemän. Minä olen sinua nöyryyttänyt/ Mutta en minä tahdo jällens sinua nöyryyttää.
1:13 Waan tadhon silloin henen Ikeens sinusta/ iotas cannat/ serkie/ ia sinun Siteis rickireuäiste.
Waan tahdon silloin hänen ikeensä sinusta/ jotas kannat/ särkeä/ ja sinun siteesi rikkirewäistä.
1:14 * Mutta sinun wastas ombi HERRA keskenyt/ ettei yxiken sinun Nimes Siemende pysymen pite. Sinun Jumalas Honesta mine tadhon sinun hucutta. Ne Epeiumalas ia Cuuas mine tadhon sinulle Haudhaxi tedhä/ Sille sine olet tyhiexi tullut.
Mutta sinun wastaasi ompi HERRA käskenyt/ ettei yksikään sinun nimesi siementä pysymän pitää. Sinun Jumalasi huoneesta minä tahdon sinun hukuttaa. Ne epäjumalasi ja kuwasi minä tahdon sinulle haudaksi tehdä/ Sillä sinä olet tyhjäksi tullut.
1:15 CAtzo/ Wortein päle tuleuat ydhen hyuen Sanoman Jalghat/ iotca Rauha sarnauat/ Pidhe sinun Juhla peiues Juda/ ia maxa sinun Lupauxes. Sille eipe se Jumalatoin Tyranni pidhe sillen sinun ylitzes tuleman Se on ratki vlosiuritettu.
Katso/ wuorten päälle tulewat yhden hywän sanoman jalat/ jotka rauhaa saarnaawat/ Pidä sinun juhlapäiwäsi Juda/ ja maksa sinun lupauksesi. Sillä eipä se jumalatoin tyranni pitä silleen sinun ylitsesi tuleman. Se on ratki ulosjuuritettu.


Valitse
luku

1 2 3