Psalttari

LXIII. Psalmi .

 

On yxi Walitos/ ette hen radholinen oli Jerusalemist/ Jumalan Seurakunnast ia Palueluxest/ sijnä Ziphin corues/ iossa hen pitken aian lymyi/ sihenasti ette hen wimein ilmoitettijn Saulin edes/ ninen ziphein cautta.
Ja ette Dauid pysi ööte ia peiue/ Jumalan Cunnian yliste/ muidhen pyhein cansa Jerusalemis/ ia ei saanut/ ette hen radholinen oli. Nin hen quitengin site Hengesse alati teki sijnä Corues.
Ja wchkapi Wiholisens/ iotca täte teit/ Jumalalda pahan Coston. Quin mös nijlle tapactupi/ iotca muilda Jumalan sanan poisesteuet.

Ps 63:1 Dauidin Psalmi coska hen oli sijnä Judan Corues.
Dawidin psalmi koska hän oli siinä Judan korwessa.
Ps 63:2 JUmala sine olet minun Jumalan/ warahin mine waluo' sinun ielkes/ sinun tyges minu' Sielun ianopi/ Minun Lihan sinua halapi/ carkias ia quiuas Maas/ ioca ombi wesitöin.
Jumala sinä olet minun Jumalani/ warhain minä walwon sinun jälkeesi/ sinun tykösi minun sielun janoaapi/ minun lihan sinua halaapi/ karkeassa ja kuiwassa maassa/ joka ompi wesitöin.
Ps 63:3 Sielle mine catzon sinun ielkes/ sinun Pyhydhesses/ ette mine näkisin sinun Woimas ia Cunnias.
Siellä minä katson sinun jälkeesi/ sinun pyhyydessäsi/ että minä näkisin sinun woimasi ja kunniasi.
Ps 63:4 Sille sinun Hywydhes ombi parambi quin Eleme/ minun Hwleni kijtteuet sinua.
Sillä sinun hywyytes ompi parempi kuin elämä/ minun huuleni kiittäwät sinua.
Ps 63:5 Sielle mine kernasti sinua Cunnioitaisin minun Ikepeiueni/ Ja minun Käteni ylesnostan sinun Nimehes.
Siellä minä kernaasti sinua kunnioittaisin minun ikäpäiwäni/ ja minun käteni ylösnostan sinun nimeesi.
Ps 63:6 Se olis minun sydhemeni ilo ia riemu/ coska mine kijteisin sinua ilolisen swn cansa.
Se olisi minun sydämeni ilo ja riemu/ koska minä kiittäisin sinua iloisen suun kanssa.
Ps 63:7 Coska mine Wooteseni lasken/ nin mine muistan sinun päles/ Coska mine ylesheren/ nin mine puhun sinusta.
Koska minä wuoteeseeni lasken/ niin minä muistan sinun päällesi/ koska minä ylösherään/ niin minä puhun sinusta.
Ps 63:8 Sille sine olet minun Auttaian/ ia sinun Sipeis Warion alla mine kerskan.
Sillä sinä olet minun auttajani/ ja sinun siipeisi warjon alla minä kerskaan.
Ps 63:9 Minun Sielun rippupi sinusta/ Sinun Oikia kätes minun ylespite.
Minun sielun riippuupi sinusta/ sinun oikea kätesi minun ylöspitää.
Ps 63:10 Mutta he etziuet cadhottaxens minun Sieluani/ heiden teuty Maan ala menne.
Mutta he etsiwät kadotaaksensa minun sieluani/ heidän täytyy maan alle mennä.
Ps 63:11 Heiden pite Miecahan langeman/ ia Ketuille osaxi tuleman.
Heidän pitää miekkaan lankeeman/ ja ketuille osaksi tuleman.
Ps 63:12 Mutta se Kuningas iloitzepi Jumalas/ Joca henen cauttans wanno/ se cunnioitetaan/ Sille ne walhenswdh pitte kijnitukittaman.
Mutta se kuningas iloitseepi Jumalassa/ joka hänen kauttansa wannoo/ se kunnioitetaaan/ sillä ne walheen suut pitää kiinnitukittaman.