Psalttari

XXVIII. Psalmi .

 

Dauidin Psalmi. On yxi Rucous/ Wiholisia wastan/ ettei hen Jumalattomain cansa huckuisi/ iotca sala henen Hengens ielkin weijuet.

Ps 28:1 COska mine hwdhan sinun tyges HERRA/ minun Wskalluxen/ nin ele minulle waikene/ Senpäle ette ( coskas waikenet minusta ) mine tule' heiden caltaisexens/ iotca Heluetijn meneuet.
Koska minä huudan sinun tykösi HERRA/ minun uskalluksen/ niin älä minulle waikene/ Senpäälle että (koskas waikenet minusta) minä tulen heidän kaltaiseksensa/ jotka helwettiin menewät.
Ps 28:2 Cwle minun Rucouxeni äni/ coska mine hwdhan sinun tyges/ coska mine ylesnostan Käteni/ sinun pyhens Choris tyge.
Kuule minun rukoukseni ääni/ koska minä huudan sinun tykösi/ koska minä ylösnostan käteni/ sinun pyhäns kuorisi tykö.
Ps 28:3 Ele poiswedhe minua ninen Jumalattomadhen secan/ ia ninen Pahatecoisten secan/ Jotca ysteuelisest puhuuat heiden Lehimeistens cansa/ waan pahutta on heiden sydhemisens.
Älä poiswedä minua niiden jumalattomaiden sekaan/ ja niiden pahatekoisten sekaan/ Jotka ystäwällisesti puhuwat lähimmäistensä kanssa/ waan pahuutta on heidän sydämissänsä.
Ps 28:4 Anna heille heiden Tööns ielkijn/ ia heiden pahan menons ielkin/ Anna heille heiden kettens töidhen ielkin/ Maxa heille Ansionsa pereste.
Anna heille heidän työnsä jälkeen/ ja heidän pahan menonsa jälkeen/ Anna heille heidän kättensä töiden jälkeen/ Maksa heille ansionsa perästä.
Ps 28:5 Sille eipe he wariota HERRAN töiste/ taicka henen Kättens töidhen päle/ Senteden henen pite heite rickoman/ ia ei ylesrakendaman heite.
Sillä eipä hän waarin ota HERRAN töistä/ taikka hänen kättensä töiden päälle/ Sentähden hänen pitää heitä rikkoman/ ja ei ylösrakentaman heitä.
Ps 28:6 Kijtetty olcoon HERRA/ Sille hen on cwllut minun Rucouxeni Änen.
Kiitetty olkoon HERRA/ Sillä hän on kuullut minun rukoukseni äänen.
Ps 28:7 HERRA ombi minun Wäkewuydhen ia Kilpen/ henen pälens minun Sydhemen toiuo/ ia mine autettu olen/ Ja minun sydhemen riemuitze/ Ja mine kijten hende minun weisullani.
HERRA ompi minun wäkewyytein ja kilpeni/ hänen päällensä minun sydämen toiwo/ ja minä autettu olen/ Ja minun sydämeni riemuitsee/ Ja minä kiitän häntä minun weisuullani.
Ps 28:8 HERRA on heiden Wäkewuydhens/ hen on se wäkeue/ ioca henen Woidheltuns autta.
HERRA on heidän wäkewyytensä/ hän on se wäkewä/ joka hänen woideltunsa auttaa.
Ps 28:9 Auta sinun Canssas/ ia siugna sinun Perimises/ ia rauitze heite/ ia yleskorghota heite ijancaikisesta.
Auta sinun kansaasi/ ja siunaa sinun perimisesi/ ja rawitse heitä/ ja ylöskorota heitä iankaikkisesti.