Psalttari

IV. Psalmi.

Rucous/ waicka Seuracunda wainatan/ Jumala quitengin heneste murhen pite/ ia ihmelisest se autetan ia warieltan.

Ps 4:1 Dauidin Psalmi/ * edhelweisattapa Candelein kiellen päle.
Dawidin psalmi/ Edeltäweisattava kantelein kielten päälle.
Ps 4:2 COska mine auxenhudhan/ cwle minua minun Wanhurskauteni Jumala/ iocas minua lohutat adhistoxesani/ Ole minulle armolinen/ ia cwldele minun Rucouxen.
Koska minä awuksihuudan/ kuule minua minun Wanhurskauteni Jumala/ jokas minua lohdutat ahdistuksessani/ Ole minulle armollinen/ ja kuuntele minun rukoukseni.
Ps 4:3 Te Päruchtinat/ quinga cauuan pite minun Cunniani pilcattaman? Mixi te racastat site Tyhmyt/ ia Walehta kysytte? Sela.
Te pääruhtinaat/ kuinka kauan pitää minun kunniaani pilkattaman? Miksi te rakastat sitä tyhmät/ ja waletta kysytte? Sela.
Ps 4:4 Nin tundekat/ ette HERRA henen Pyhens ihmelisest wiepi/ HERRA cwlepi/ coska mine hende auxenihudhan.
Niin tuntekaat/ että HERRA hänen pyhänsä ihmeellisesti wiepi/ HERRA kuuleepi/ koska minä häntä awukseni huudan.
Ps 4:5 Jos te * wihastut/ elke synditehckö/ puhucat sydhemissen/ teiden Wotein päle/ ia odhottacat. Sela.
Jos te wihastut/ Älkää syntiä tehkö/ puhukaat sydämissänne/ teidän wuotein päällä/ ja odottakaat. Sela.
Ps 4:6 Wffracat wanhurskautta ia toiuocat HERRAN päle.
Uhratkaa wanhurskautta ja toivokaat HERRAN päälle.
Ps 4:7 Monet sanouat/ Quinga se meille osotais mike hyue on? Mutta ylesnosta sine HERRA meiden pälen/ sinun Casuos Paiste.
Monet sanowat/ Kuinka se meille osottaisi, mikä hywä on? Mutta ylösnosta sinä HERRA meidän päälleni/ sinun kaswosi paiste.
Ps 4:8 Sine ilahutat minun Sydhemeni/ ehcke muille on kylle wina ia Jyuie.
Sinä ilahutat minun sydämeni/ ehkä muilla on kyllä/kyllin wiina ja jywiä.
Ps 4:9 Mine macan ia Leuen iwri Rauhas/ Sille sine yxines HERRA autat minua turuas asuman.
Minä makaan ja lepään juuri rauhassa/ sillä sinä yksinäsi HERRA autat minua turwassa asuman.