Psalttari

C. Psalmi .

 

Yxi Kijtos Psalmi. On lyhyt waan machialinen Psalmi ninen entisten caltainen.
Sille hen manapi Kijtoxehen/ Ja tunnustapi Christusen Jumalaxi/ loiaxi ia meiden Laupiaxi ia Armolisexi Herraxenna. Ja seke tesse/ ette muissa Psalmis cussa Kijtoxehen manatan/ sala osotetan ette se Lain Jumalanpaluelus piti poistuleman.

Ps 100:1 IHastucat HERRALLE caiki Mailma/ paluelcat HERRA ilon cansa/ tulcat henen Casuons eteen ihastuxella.
Ihastukaat HERRALLE kaikki maailma/ palwelkaat HERRAA ilon kanssa/ tulkaat hänen kaswonsa eteen ihastuksella.
Ps 100:2 Tundecat ette se HERRA/ Jumala omhi/ henpe meite teki/ ia eipe me itze meiten/ henen Canssaxens ia henen Laitumens Lambaixi.
Tuntekaat että se HERRA/ Jumala ompi/ hänpä meitä teki/ ja eipä me itse meitän/ hänen kansaksensa ja hänen laitumensa lampaiksi.
Ps 100:3 Menget siselle henen Portistans Kijtoxen cansa/ henen Esihonehisens weisulla/ Kijtteket hende/ ylisteket henen Nimens.
Menkäät siälle hänen portistansa kiitoksen kanssa/ hänen esihuoneeseensa weisuulla/ Kiittäkäät häntä/ ylistäkäät hänen nimeensä.
Ps 100:4 Sille se HERRA ombi sulainen/ ia henen Armons pysy ijancaikisesta/ ia henen Totudhens sucukunnasta sucukundahan.
SIllä se HERRA ompi suloinen/ ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti/ ja hänen totuutensa sukukunnasta sukukuntahan.