Psalttari

XCII. Psalmi .

 

On yxi Kijtossana teunens Lohutosta/ Ette Jumala Seurakundans ia Jumalisens warielepi/ Ja ne Jumalattomat cadhotta/ esquinga he ennen cucoistit.

Ps 92:1 Yxi Psalmi Sabbathin peiuelle weisattapa.
Yksi psalmi sabbathin päivälle weisattava
Ps 92:2 HYue ombi HERRA kijtte/ Ja Kijtostweisata sinun Nimelles caikein Ylimeinen.
Hyvä ompi HERRAA kiittää/ Ja kiitosta weisata sinun nimellesi kaikkein ylimmäinen.
Ps 92:3 Amulla iulghista sinun Armos/ ia Echtona sinun Totuttas.
Aamulla julkistaa sinun armosi/ ja ehtoona sinun totuuttasi.
Ps 92:4 Kymmenenkielten ia Psaltarin päle/ leikitteis Candelein päle.
Kymmenen kielten ja psaltarien päälle/ leikittäisi kantelein päälle.
Ps 92:5 Sille sine ilahutit minua HERRA weisaten sinun Teghoistas/ Ja mine kerskan sinun Kätes Töite.
Sillä sinä ilahdutit mina HERRA weisaten sinun teoistasi/ Ja minä kerskaan sinun kätesi töitä.
Ps 92:6 HERRA/ quinga sinun Teghos nin swret ouat?
HERRA/ kuinka sinun tekosi niin suuret owat?
Ps 92:7 Sinun Aiatuxes ouat nin ylen syuet.
Sinun ajatuksesi owat niin ylen sywät.
Ps 92:8 Yxi hullu eipe site usko/ Ja yxi Tompeli eipe nijte ymmerdhä.
Yksi hullu eipä sitä usko/ Ja yksi tomppeli eipä niitä ymmärrä.
Ps 92:9 Ne Jumalattomat wiherteuet ninquin Roho/ Ja ne Pahoijntekiet cukoistauat caiki/ sihenasti quin he huckuuat ijancaikisesta.
Ne jumalattomat wihertäwät niinkuin ruoho/ Ja ne pahointekijät kukoistawat kaikki/ siihen asti kuin he hukkuwat iankaikkisesti.
Ps 92:10 Mutta sine HERRA olet se Corkein/ ia pysyt ijancaikisesta.
Mutta sinä HERRA olet se korkein/ ja pysyt iankaikkisesti.
Ps 92:11 Sille catzo/ sinun Wiholises HERRA/ catzo/ sinun Wiholises pite catoman/ ia caiki Pahointekiet pite haiotetuxi tuleman.
Sillä katso/ sinun wihollisesi HERRA/ katso/ sinun wihollisesi pitää katoaman/ ja kaikki pahointekijät pitää hajoitetuksi tuleman
Ps 92:12 Mutta minun Sarueni pite ylescorghotetuxi tuleman ninquin ydhen Yxisaruisen/ Ja mine woidhellan toorella Oliulla Ja minun Silmeni pite lustins näkemen minun wiholisteni päle. Ja minun Coruani pite lustins cwleman nijste Pahoista/ iotca heitens minua wastan asettauat.
Mutta minun sarweni pitää ylöskoroitetuksi tuleman niinkuin yhden yksisarwisen/ Ja minä woidellaan tuoreella öljyllä. Ja minun silmäni pitää lystinsä näkemän minun wihollisteni päälle. Ja minun korwani pitää lystinsä kuulemaan niistä pahoista/ jotka heitänsä minua wastaan asettawat.
Ps 92:13 Sen Wanhurskan pite wihertemen ninquin Palmupuun/ Henen pite casuaman ninquin Cedrinpu Libanon päle.
Sen wanhurskaan pitää wihertämän niinkuin palmupuun/ Hänen pitää kaswaman niinkuin sedripuun Libanonin päällä
Ps 92:14 Jotca istutetut ouat sijnä HERRAN Honees/ heiden pite meiden Jumalan Cartanoissa wihertemen.
Jotka istutetut owat siinä HERRAN huoneessa/ heidän pitää meidän Jumalan kartanoissa wihertämän.
Ps 92:15 Ja wiele heiden pite wanhudhessans wesoiman/ hedhelmeitzemen ia toorechtuman.
Ja wielä heidän pitää wanhurskaudessa wesoaman/ hedelmäitsemän ja tuorehtuman.
Ps 92:16 Ette heiden pite iulghistaman/ Ette HERRA nin hurskas on/ Minun Turuan/ Ja ei ole henesse wärytte.
Että heidän pitää julkistaman/ Etta HERRA niin hurskas on/ Minun turwani/ Ja ei ole hänessä wääryyttä.