Psalttari

CXLVIII. Psalmi .

 

Kijtossana Jumalalle caikilda Loondocappaleilda/ Ensin Taiualisist ia sijtte Malisist/ ette he heiden Looians ia Haltians ylisteisit/ Joissa hen osotapi/ Ensin henen Woimans/ iolla he caiki loodhut ouat ia alati ylespidheten/ Ja henen Wijsaudhens/ iolla hen caiki hyuesti sääta hallitze ia toimitta/ Nin mös henen Laupiudhens/ iolla he wariellan/ ketketen ia codhallans pidheten. Ette Mekin oppisimma/ nin Woimalisen/ Wijsan ia Laupian Jumalan päle/ caikis Asiois/ Cappaleis ia Menois/ vskalta/ lootta/ turuata. Ja hende ainoata racasta ia peliete. Halleluia.

Ps 148:1 KIjtteket te Taiuat HERRA/ kijtteket hende corkiuxes.
Kiittäkäät te taiwaat HERRAA/ kiittäkäät hänen korkeuksissa.
Ps 148:2 Kijtteket hende caiki henen Engelins/ Kijtteket hende caiki henen Sotawäkens.
Kiittäkäät häntä kaikki hänen enkelinsä/ Kiittäkäät häntä kaikki hänen sotawäkensä.
Ps 148:3 Kijtteket hende Auringo ia Cuu/ kijtteket hende caiki kircaat Tedhet.
Kiittäkäät häntä aurinko ja kuu/ kiittäkäät häntä kaikki kirkkaat tähdet.
Ps 148:4 Kijtteket hende te Taiuasten Taiuat iocapaicas/ Ja ne Wedhet/ iotca Taiuain päle ouat.
Kiittäkäät häntä te taiwasten taiwaat joka paikassa/ ja ne wedet/ jotka taiwaan päällä owat.
Ps 148:5 Heiden pite HERRAN Nime kijttemen/ Sille hen keskepi/ nin se loodhuxi tule.
Heidän pitää HERRAN nimeä kiittämän/ Sillä hän käskeepi/ niin se luoduksi tulee.
Ps 148:6 Hen pitepi ne aina ia ijancaikisesta/ hen asettapi heite/ ettei heiden toisin keumen pidheis.
Hän pitääpi ne aina ja iankaikkisesti/ hän asettaapi heitä/ ettei heidän toisin käymän pitäisi.
Ps 148:7 Kijtteket HERRA Maan päle/ Te Walaskalat ia caiki Syweydhet.
Kiittäkäät HERRA maan päällä/ te walaskalat ja kaikki sywyydet.
Ps 148:8 Tuli/ Rakeet/ Lumi/ ia Sumu/ Ja Twlispä Ilma/ iotca henen Sanans vlostoimittauat.
Tuli/ rakeet/ lumi/ ja sumu/ ja tuulispää ilma/ jotka hänen sanansa ulostoimittawat.
Ps 148:9 Woret ia caiki Cuckulat/ hedhelmeiset Puudh ia caiki Cedrit.
Wuoret ja kaikki kukkulat/ hedelmäiset puut ja kaikki cedrit.
Ps 148:10 Pedhot ia caiki Eleimet/ Mateliat ia lendeuet Linnut.
Pedot ja kaikki eläimet/ matelijat ja lentäwät linnut.
Ps 148:11 Te Kuningat Maan päle/ ia caiki Canssat/ Pämiehet ia caiki Domarit.
Te kuninkaat maan päällä/ ja kaikki kansat/ päämiehet ja kaikki tuomarit.
Ps 148:12 Noricaiset ia Neitzyet/ Wanhat ynne Noorten cansa.
Nuorukaiset ja neitsyet/ wanhat ynnä nuorten kanssa.
Ps 148:13 Pite kijttemen HERRAN Nime/ Sille henen ainoa Nimens ombi corkia/ ionga kijtos Taiuat ia Maadh ylitzekeupi.
Pitää kiittämän HERRAN nimeä/ Sillä hänen ainoa nimensä ompi korkea/ jonka kiitos taiwaat ja maat ylitsekäypi.
Ps 148:14 Joca henen Canssans * Sarue' ylescorghottapi/ caiki henen Pyhens kijttekeet/ Ne Israelin Lapset/ se Canssa quin hende paluele/ Halleluia.
Joka hänen kansansa sarwen ylöskorottaapi/ kaikki hänen pyhänsä kiittäkäät/ Ne Israelin lapset/ se kansa kuin häntä palwelee/ Halleluja.