Psalttari

CXXXVIII. Psalmi .

 

On Kijtossana/ Christusen Waldakunnast ia Euangeliumin andamisest. Jonga hen lopusa lupasi rucolepi warielta.

Ps 138:1 Dauidin. MIne kijten sinua coco sydhemesteni/ Jumaloitten edes mine tadhon sinulle Kijtostweisata.
Dawidin. Minä kiitän sinua koko sydämestäni/ jumaloitten edessä minä tahdon sinulle kiitosta weisata.
Ps 138:2 Mine tadhon cumarta sinun pyhen Templis poleen/ ia sinun Nimees kijtte/ sinun Hywydhes ia Wakudhes polesta/ Sille sine teit sinun Nimes Cunnialisexi caikein ylitze/ sinun Sanallas.
Minä tahdon kumartaa sinun pyhän templisi puoleen/ ja sinun nimeäsi kiittää/ sinun hywyytesi ja wakuutesi puolesta/ sillä sinä teit sinun nimesi kunnialliseksi kaikkein ylitse/ sinun sanallasi.
Ps 138:3 Coska mine sinua auxenihwdhan/ Nin cwldele minua/ Ja anna minun Sieluni swri wäkewys.
Koska minä sinua awukseni huudan/ niin kuuntele minua/ Ja anna minun sieluuni suuri wäkewyys.
Ps 138:4 HERRA sinua kijtteuet caiki Kuningat Maan päle/ Ette he cwleuat sinun Sws Sanoia.
HERRA sinua kiittäwät kaikki kuninkaat maan päällä/ että he kuulewat sinun suusi sanoja.
Ps 138:5 Ja weisauat sen HERRAN teidhen päle/ Ette se HERRAN Cunnia swri ombi.
Ja weisaawat sen HERRAN teiden päälle/ että se HERRAN kunnia suuri ompi.
Ps 138:6 Sille HERRA on corkia/ Ja nijte Neurie hen catzele/ Ja ne ylpiet hen cauca tunde.
Sillä HERRA on korkea/ ja niitä nöyriä hän katselee/ ja ne ylpeät hän kaukaa tuntee.
Ps 138:7 Jos mine waellaisin adhistoxeni keskelle/ Nin sine wirgotat minua/ Ja oiennat sinun Kätes ylitze minun Wiholisteni wihan/ Ja autat minua sinun Oikialla kädhelles.
Jos minä waeltaisin ahdistukseni keskellä/ Niin sinä wirkotat minua/ ja ojennat sinun kätesi ylitse minun wihollisteni wihan/ ja autat minua sinun oikealla kädelläsi.
Ps 138:8 HERRA sihen lopun tekepi minun techteni/ HERRA sinun Hywydhes ombi ijancaikinen/ Ele sinun Käsialas ylenanna.
HERRA siiihen lopun tekeepi minun tähteni/ HERRA sinun hywyytes ompi iankaikkinen/ Älä sinun käsialaasi ylenanna.