Psalttari

CXL. Psalmi .

 

On Seurakunnan Rucous/ henen wiholisians wastan/ iotca seke petoxel/ caualuxel ia Jonilla/ ette mös iulki wäkiuallalla iulmistuuat ninnen Jumalisten wastan/ esteuet ia poiskeldeuet sen Teruelisen Opin/ wäelle/ Miecalla/ Tulella. etc. Jotca wimein/ omilla neuuoillans itzens hucuttauat/ Ninquin vsein tapactu. Sille HERRAPA on Domari Maan päle.

Ps 140:1 Dauidin Psalmi edelweisattapa.
Dawidin psalmi edeltäweisattawa.
Ps 140:2 PElasta minua HERRA pahoista Inhimisiste/ wariele minua wäriste Miehiste.
Pelasta minua HERRA pahoista ihmisistä/ warjele minua wääristä miehistä.
Ps 140:3 Jotca paha aiatteleuat heiden sydhemisens/ ia ylipeiue Sota hangitzeuat.
Jotka pahaa ajattelewat heidän sydämissänsä/ ja ylipäiwää sotaa hankitsewat.
Ps 140:4 He hiiouat heiden Kielens ninquin Kerme/ Kykermen myrcki on heiden Kielens alla. Sela.
He hiowat heidän kielensä kuin käärme/ Kyykäärmeen myrkky on heidän kielensä alla. Sela.
Ps 140:5 Wariele minua HERRA ninen Jumalattomain käsiste/ wariele minua wäriste Inhimisiste. Jotca aiatteleuat minun keumiseni alascukista.
Warjele minua HERRA niiden jumalattomien käsistä/ warjele minua wääristä ihmisistä. Jotka ajattelewat minun käymiseni alaskukistaa.
Ps 140:6 Ne Coriat asettauat Paulat minun eteeni/ Ja vloswenytteuet Norat wercoxi minun eteeni/ Ja wiritteleuet Tien wieres minua warten. Sela.
Ne koreat asettawat paulat minun eteeni/ ja uloswenyttäwät nuorat werkoksi minun eteeni/ ja wirittelewät tien wieressä minua warten. Sela.
Ps 140:7 Mutta mine sanon HERRALLE/ Sine olet minun Jumalan/ HERRA ymmerdhä minun Rucouxeni äni.
Mutta minä sanon HERRALLE/ Sinä olet minun Jumalani/ HERRA ymmärrä minun rukoukseni ääni.
Ps 140:8 Ole HERRA minun wäkeue Apun/ Sine warielet minun Pääni/ Sodhan aicana.
Ole HERRA minun wäkewä apuni/ Sinä warjelet minun pääni/ sodan aikana.
Ps 140:9 HERRA ele salli sille Jumalattomalle henen Himoansa/ Ele wahuista henen paha Tachtoans/ Ettei hen sijte ylpennysi. Sela.
HERRA älä salli sille jumalattomalle hänen himoansa/ Älä wahwista hänen pahaa tahtoansa/ ettei hän siitä ylpeentyisi. Sela.
Ps 140:10 Se pahuus iosta Wiholiseni neuuolaskeuat/ Langetkon heiden Pääns päle.
Se pahuus josta wiholliseni neuwoa laskewat/ langetkoon heidän päänsä päälle.
Ps 140:11 Henen pite vloswaristaman heiden pälens Pitkeisen Tulen/ henen pite Tulella heite lömen sywehen alas maan siselle/ Ettei heidhen ikenens pidhe ylesnouseman.
Hänen pitää uloswaristaman heidän päällensä pitkäisen tulen/ hänen pitää tulella heitä lyömän sywään alas maan sisälle/ ettei heidän ikänänsä pidä ylösnouseman.
Ps 140:12 Ydhen pahan Suun ei pidhe menestymen Maan päle/ Ydhen heijun wären Inhimisen pite carcotettaman/ ia alascukistettaman.
Yhden pahan suun ei pidä menestymän maan päällä/ Yhden häijyn wäärän ihmisen pitää karkoitettaman/ ja alaskukistettaman.
Ps 140:13 Sille mine tiedhen/ ette HERRAN pite sen Radholisen syyn/ Ja sen Kieuhen Oikiudhen vlostoimittaman.
Sillä minä tiedän/ että HERRAN pitää sen raadollisen syyn/ ja sen köyhän oikeuden ulostoimittaman.
Ps 140:14 Ja ne Wanhurskat pite sinun Nimees kijttemen/ ne waghat pite sinun Casuos edes pysymen.
Ja ne wanhurskaat pitää sinun nimeäsi kiittämän/ ne wakaat pitää sinun kaswosi edessä pysymän.