Psalttari

CXII. Psalmi .

 

On yxi Lohutos/ ia Manaus Jumalan Pelcohon/ ia hyuihin Töihin/ Joilla hen lisepi swret Lupauxet/ ioissa Sydhemet Tuskissa wahwistetaan/ ia Wapadhus ombi odhotettaua. Halleluia.

Ps 112:1 AUtuas on se quin HERRA pelke/ Joca henen Keskyiens sangen himoitze.
Autuas on se kuin HERRAA pelkää/ Joka hänen käskyjänsä sangen himoitsee.
Ps 112:2 Henen Siemenens pite Maan päle/ waldian oleman/ Ninen Hurskasten Sughut pite siugnatuxi tuleman.
Hänen siemenensä pitää maan päällä/ waltiaan oleman/ niiden hurskasten suwut pitää siunatuksi tuleman.
Ps 112:3 Rickaus ia runsaus pite henen Honesans oleman/ Ja henen Wanhurskaudhens pysypi ijancaikisesta.
Rikkaus ja runsaus pitää hänen huoneessansa oleman/ ja hänen wanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
Ps 112:4 Nijlle Hurskaille ylescoittapi Walkius Pimeis/ Silde Armoliselda/ Laupialda ia Wanhurskaalda.
Niille hurskaille ylöskoittaapi walkeus pimeydessä/ siltä armolliselta/ laupiaalta ja wanhurskaalta.
Ps 112:5 Autuas on se quin Laupias on/ Ja kernasti lainna/ ia nin Asians souitta/ ettei hen kenengen wärytte tee.
Autuas on se kuin laupias on/ Ja kernaasti lainaa/ ja niin asiansa sowittaa/ ettei hän kenenkään wääryyttä tee.
Ps 112:6 Sille henen pite ijancaikisesta pysymen/ Eipe se Wanhurskas ijancaikisesta vnodheta.
Sillä hänen pitää iankaikkisesti pysymän/ eipä se wanhurskas iankaikkisesti unohdeta.
Ps 112:7 Coska iocu Rangastus tule/ nin ei hen pelke/ henen Sydhemens vskalta luiasti HERRAN päle.
Koska joku rangaistus tulee/ niin ei hän pelkää/ hänen sydämensä uskaltaa lujasti HERRAN päälle.
Ps 112:8 Henen Sydhemens on wahwistettu ia ei pelke/ Sihenasti. ette hen lustins näkepi Wiholisens ylitze.
Hänen sydämensä on wahwistettu ja ei hän pelkää/ Siihenasti että hän lystinsä näkeepi wihollistensa ylitse.
Ps 112:9 Hen vloshaiotta ia anda ninen waiuaisten/ Henen wanhurskaudhens pite oleman ijancaikisesta/ Henen Saruens pite yleskorghotettaman Cunnialla.
Hän uloshajoittaa ja antaa niiden waiwaisten/ Hänen wanhurskautensa pitää oleman iankaikkisesti/ Hänen sarwensa pitää uloskoroitettaman kunnialla.
Ps 112:10 Se Jumalatoin site näkepi/ ia sijte närkeskypi/ Hen pureskele hambaitans ia nändypi/ Sille mite ne Jumalattomat halaiauat/ se tyhiexi tule.
Se jumalatoin sitä näkeepi/ ja siitä närkästyypi/ Hän pureskelee hampaitansa ja nääntyypi/ Sillä mitä ne jumalattomat halajawat/ se tyhjäksi tulee.