Psalttari

XCI. Psalmi .

 

On sangen ialo Lohutos/ Ette iotca HERRAN päle turuauat/ ia henen pyhen Lupauxijns loottauat/ tukeeuat ia harniskoitzeuat/ ne Jumalalda/ Tuskissa warieldaan ia autetaan. Sille ette Tesse usko Jumalan päle/ caikinaisis hädhisse/ opetetaan. Mutamat lwleuat temen Psalmin oleuan sijte Ruttotaudhist ( 2. Reg. 24.) Dauidin Synnein teden/ Canssan secan lehetetyn. Jolla ne Jumaliset heitens pite/ sijnä hädhes/ lohuttaman.

Ps 91:1 JOca sen Corkeiman warieluxes istupi/ Ja sen Caickiualtian warion alla wipypi.
Joka sen Korkeimman warjeluksessa istuupi/ Ja sen Kaikkiwaltiaan warjon alla wiipyypi.
Ps 91:2 Hen sanopi HERRALLE/ Minun Toiuon/ ia minun Linnan/ minun Jumalan/ ionga päle mine vskallan.
Hän sanoopi HERRALLE/ Minun toiwoni/ ja minun linnani/ minun Jumalani/ jonka päälle minä uskallan.
Ps 91:3 Sillä hen pelastapi minun sijte Weijuuen Paulast/ ia sijte wahingolisesta Ruttotaudhista.
Sillä hän pelastaapi minun siitä wäijywän paulasta/ ja siitä wahingollisesta ruttotaudista.
Ps 91:4 Henen pite Kynillens sinua warioman/ ia sinun Turuas pite oleman henen Sijpeins alla/ Henen Totudhens ombi Keihes ia Kilpi.
Hänen pitää kynillänsä sinua warjoaman/ ja sinun turwasi pitää oleman hänen siipeinsä alla/ Hänen totuutensa ompi keihäs ja kilpi.
Ps 91:5 Ettei sine pelkeisi sijte Öen Cauhistoxest/ ia nijste Noolista/ iotca Peiuelle lendeuet.
Ettei sinä pelkäisi sitä yön kauhistusta/ ja niistä nuolista/ jotka päiwällä lentäwät.
Ps 91:6 Sijte Ruttotaudhista ioca pimeisse iskepi/ Ja sijte Sairaudhest quin Polipeiuelle raatelepi.
Siitä ruttotaudista joka pimeässä iskeepi/ Ja siitä sairaudesta kuin puolipäiwällä raateleepi.
Ps 91:7 Waicka tuhatta langeisit sinun siwulles/ ia Kymmenen Tuhatta sinun Oikialles/ Nin eipe sen pidhe sinuhun sattuman.
Waikka tuhat lankeisi sinun siwullesi/ ja kymmenen tuhatta sinun oikeallesi/ Niin eipä sen pidä sinuhun sattumaan.
Ps 91:8 Ja tosin sinun pite Silmilles sinun Lustis näkemen/ ia catzoman quinga sen Jumalattoman se costetaan.
Ja tosin sinun pitää silmilläsi sinun lystisi näkemän/ ja katsomaan kuinka sen jumalattoman se kostetaan.
Ps 91:9 Sille ette se HERRA ombi sinun Toiuos/ Se Ylimeinen ombi sinun Turuas.
Sillä että HERRA ompi sinun toiwosi/ Se Ylimmäinen ompi sinun turwasi.
Ps 91:10 Eipe miten paha sinua cochta/ Ja ei ychten Witzausta pidhe sinun Maias lehestymen.
Eipä mitään pahaa sinua kohtaa/ Ja ei yhtään witsausta pidä sinun majaasi lähestymän.
Ps 91:11 Sille hen on keskynandanut henen Engelillens sinusta/ Ette he sinua ketkeuet caikissa sinun Teisses.
Sillä hän on käskyn antanut hänen enkelillensä sinusta/ että he sinua kätkewät kaikissa sinun teissäsi.
Ps 91:12 Ette heiden pite käsisens sinun candaman/ Ettei sine Jalkas iongun Kiueen louckaisi.
Että heidän pitää käsissänsä sinua kantaman/ ettei sinä jalkaasi jonkun kiween loukkaisi.
Ps 91:13 Jalopeuran ia Kykermen päle sinun pite keumen/ Ja tallaman sen Nooren Jalopeuran ia Lohikermen päle.
Jalopeuran ja kyykäärmeen päälle sinun pitää käymän/ ja tallaaman sen nuoren jalopeuran ja käärmeen päälle.
Ps 91:14 Ette hen minua halasi/ Nin mine henen vlospästen/ Hen tundepi minun Nimeni/ Senteden mine warielen hende.
että hän minua halasi/ Niin minä hänen ulospäästän/ Hän tunteepi minun nimeni/ Sentähden minä warjelen häntä.
Ps 91:15 Hen minua auxenshwta/ Sille mine hende cwldelen/ Henen tykenens mine olen Tuskassa/ sielde mine henen poistemman/ ia saatan henen Cunniahan.
Hän minua awuksensa huutaa/ Sillä minä häntä kuuntelen/ Hänen tykönänsä minä olen tuskassa/ sieltä minä hänen poistempaan/ ja saatan hänen kunniahan.
Ps 91:16 Mine tadhon rauita henen pitkelle Iielle/ ia osotan henelle minun Terueyteni.
Minä tahdon rawita hänen pitkällä iällä/ ja osoitan hänelle minun terweyteni.