Psalttari

CXLIX. Psalmi .

 

On Kijtossana/ ia Woiton Weisu/ Ette Jumala ne Israelit fangiuxistans wapacti/ cocosi/ omisti/ Ja swret woitot annoi/ Ja ette Nytki Euangeliumin aialla/ hengelisille Aseille/ coco Mailman Kuningat ia Seurakunnat woitetan Christusen ala. Jonga cautta Jumala mielistupi Canssains cochtan/ se on/ eipe hen heille wihastu/ Waan Laupiudhens cautta synnit andexiandapi/ Joca sen waiuatun Seurakunnans mailmas warielepi/ Nin ette Se Sanan cautta saa Woiton ylitze Canssain ia Kuningasten/ ette he cwlisit ia tottelisit Euangeliumita. Sille se on/ Ne Tornit/ Bultit/ Cahlet/ Stukit ia Siteet/ ioilla Liha adhistetan. etc.

Ps 149:1 Halleluia. VEisacat HERRALLE vsi Weisu/ se Pyhein Seurakunda pite hende kijttemen.
Halleluja. Weisatkaat HERRALLE uusi weisuu/ se pyhäin seurakunta pitää häntä kiittämän.
Ps 149:2 Iloitkan Israel Henesse/ ioca henen teki/ ne Zionin Lapset ihastucon heiden Kuningastans.
Iloitkaan Israel hänessä/ joka hänen teki/ ne Zionin lapset ihastukoon heidän Kuninkaastansa.
Ps 149:3 Heiden pite Tantzis henen Nimens kijttemen/ Trumbuille ia Candeleille heiden pite henelle leikitzemen.
Heidän pitää tanssissa hanen nimeänsä kiittämän/ rummuilla ja kanteleilla heidän pitää hänelle leikitsemän.
Ps 149:4 Sille HERRALLA ombi mielennoudhe henen Canssahans/ hen auitta Herroittain site Culkeuata.
Sillä HERRALLA ompi mielennoude hänen kansahansa/ hän auttaa herroittain sitä kulkewata.
Ps 149:5 Ne Pyhet pite iloitzeman ia ylistemen/ Ja kijttemen heiden Cammiosans.
Ne pyhät pitää iloitseman ja ylistämän/ ja kiittämään heidän kammiossansa.
Ps 149:6 Heiden Suus pite Jumalata ylistemen/ Ja caxitereiset Miecat heiden käsisens.
Heidän suunsa pitää Jumalata ylistämän/ ja kaksiteräiset miekat heidän käsissänsä.
Ps 149:7 Coston tekemen Pacanain seas/ Ja Rangaistoxen Canssain keskene.
Koston tekemään pakanain seassa/ ja rangaistuksen kansain keskellä.
Ps 149:8 Heiden Kuningaitans sitoman Cahleise/ ia heiden Knapins Rautabultijn.
Heidän kuninkaitansa sitomaan kahleissa/ ja heidän knapinsa (jaloimpansa) rautapulttiin.
Ps 149:9 Ja tekemen heille sen kirioitetun Oikiudhen/ Ja temen Cunnian pite caikein henen Pyheins oleman. Halleluia.
Ja tekemään heille sen kirjoitetun oikeuden/ ja tämän kunnian pitää kaikkein hänen pyhäinsä oleman. Halleluja.