Psalttari

LXXIV. Psalmi .

 

On yxi Prophetian Rucous/ Seurakunnan/ pyhein/ ia Jumalan palueluxen Wiholisia ia Sortaita wastan.
Coska ne Pacanat Caldeit/ ia sijte Antiochus/ seke Juttat Fangina poisweit/ ette mös Jerusalemin Templin/ menoinens/ riuasit.

Ps 74:1 Yxi Assaphin opetus. JUmala mixis meite ratki nin poissöxet? Ja olet nin hirmulisesta wihainen sinun Laitumes lammasten ylitze?
Yksi Asaphin opetus. Jumala miksis meitä ratki niin poissyökset? Ja olet niin hirmullisesti wihainen sinun laitumesi lammasten ylitse?
Ps 74:2 Muista sinun Seurakunnas päle/ iongas alghusta omistit/ ia sinulles Perimisexi lunastanut olet/ temen Zionin woren päle iossas asut.
Muista sinun seurakuntasi päälle/ jonkas alusta omistit/ ja sinulles perimiseksi lunastanut olet/ tämän Zionin wuoren päälle jossas asut.
Ps 74:3 Talla heite Jalghoillas/ ia syse heite iuri pohiahan/ Se wiholinen ombi caiki raiskanut Pyhydheses.
Tallaa heitä jaloillasi/ ja sysää heitä juuri pohjahan/ Se wihollinen ompi kaikki raiskannut pyhyydessäsi.
Ps 74:4 Sinun wiholises kiliuuat sinun Honeisas/ ia asettauat heiden Epeiumalans ninen siselle.
Sinun wihollisesi kiljuwat sinun huoneissasi/ ja asettawat heidän epäjumalansa niiden sisälle.
Ps 74:5 Kirueet näkyuet welkyuen ylehelle/ Ninquin metzes hacataisin.
Kirweet näkywät wälkkyen ylhäällä/ Niinkun metsässä hakattaisiin.
Ps 74:6 Ja rickihackauat caiki henen Snickarincaunistoxet/ seke Bijluil ette kiruehille.
Ja rikki hakkaawat kaikki hänen nikkarin kaunistukset/ sikä biijuille (keihäillä) että kirweillä.
Ps 74:7 He ylespoltauat sinun Pyhydhes/ he riuauat sinun Nimes Asuinsian pohian asti.
He ylöspolttawat sinun pyhyydessäsi/ he riiwaawat sinun nimesi asuinsijan pohjaan asti.
Ps 74:8 He puhuuat sydhemissens/ Ratelkam heite ynne/ He ylespoltauat caiki Jumalan Honeet Maan päle.
He puhuwat sydämissänsä/ Raadelkaamme heitä ynnä/ He ylöspolttawat kaikki Jumalan huoneet maan päällä.
Ps 74:9 Eipe me näe meiden Merckien/ eike sille yxiken Propheta sarna/ eikengen Opettaia meite enembi opeta.
Eipä me näe meidän merkkien/ eikä sille yksikään propheta saarnaa/ eikenkään opettaja meitä enempi opeta.
Ps 74:10 Ah Jumala/ Quincauuan pite sen wiholisen häueisemen/ Ja sen Wainolisen sinun Nimees ratki nin pilcaman?
Ah Jumala/ Kuinkauan pitää sen wihollisen häwäisemän/ Ja sen wainollisen sinun nimeäsi ratki niin pilkkaaman?
Ps 74:11 Mixis poiskäennet sinun Kätes? Ja sinun oikiankädhes ratki nin sinun * Pouestas?
Miksis poiskäännät sinun kätesi? Ja sinun oikean kätesi ratki niin sinun powestasi?
Ps 74:12 Mutta Jumala ombi minun Kuningan alghusta/ ioca caiki Awt matkan saatta Maan päle.
Mutta Jumala ompi minun kuninkaani alusta/ joka kaikki awut matkaan saattaa maan päällä.
Ps 74:13 Sine haiotat Meren sinun woimallas/ Ja sine murennat * Lohikermetten päädh wesis.
Sinä hajoitat meren sinun woimallasi/ Ja sinä murennat lohikäärmeitten päät wesissä.
Ps 74:14 Sine musersit Walaskalain päädh/ ia annat ne Roaxi sille Canssalle metzencorues.
Sinä musersit walaskalan päät/ ja annat sinä ruoaksi sillä kansalle metsänkorwessa.
Ps 74:15 Sine annat cohutta Lectet ia wirdhat/ sine annat poisquiuata wäkeuet Cosket.
Sinä annat kuohuttaa lähteet ja wirrat/ sinä annat poiskuiwata wäkewät kosket.
Ps 74:16 Peiue ia öö sinun ouat/ sine rakennat Auringoisen ia Tehdhet wissin iooxuns pitemen.
Päiwä ja yö sinun owat/ sinä rakennat aurinkoisen ja tähdet wissin juoksunsa pitämän.
Ps 74:17 Sine souitit iocaitzen Maan raiat/ Suuen ia Taluen sine teet.
Sinä sowitit jokaisen maan rajat/ suwen ja talwen sinä teet.
Ps 74:18 Nin muista sis se/ ette Wiholinen häueise HERRA/ ia yxi hullu Canssa laittauat sinun Nimees.
Niin muista siis se/ että wihollinen häwäisee HERRAA/ ja yksi hullu kansa laittawat sinun nimeesi.
Ps 74:19 Ele sis anna Pedhoille sinun Mettises Sielu/ ia ele nin ratki wnodha sinun Kieuhie Eleimites.
Älä siis anna pedoille sinun mettisesi sielua/ ja älä niin ratki unohda sinun köyhien eläimitäs.
Ps 74:20 Muista sen Lijtos päle/ Sille ette Maa ombi iocapaicas surkiasti häuitetty/ Ja Hoonet ouat serietyt.
Muista sen liittosi päälle/ Sillä että maa ompi jokapaikassa surkeasti häwitetty/ Ja huoneet owat särjetyt.
Ps 74:21 Ele anna ne honot poismenne häpien cansa/ Sille ne Kieuhet ia Radholiset kijtteuet sinun Nimees.
Älä anna ne huonot poismennä häpeän kanssa/ Sillä ne köyhät ja raadolliset kiittäwät sinun nimeesi.
Ps 74:22 Ylesnouse Jumala ia wariele sinun Syys/ Muista ninen häueistyxin päle/ iotca sinulle iocapeiue nilde Hulluilda tapactuuat.
Ylösnouse Jumala ja warjele sinun syysi/ Muista niiden häwäistyksen päälle/ jotka sinulle jokapäiwä niiltä hulluilta tapahtuwat.
Ps 74:23 Ele wnodha sinun wiholistes parghuia/ sinun wainolistes metele tule ieriestens swremmaxi.
Älä unohda sinun wihollisesi parkuja/ sinun wainollisesi meteli tulee järjestänsä suuremmaksi.