Psalttari

XLV. Psalmi .

 

Ja waicka Jumalattomat ynne henes messeuet/ quitengin teme Messias woiton saapi/ ia pitepi ijancaikisen Waldakunnan.

Ps 45:1 Corachin Lasten yxi Morsianwirsi ia Opetus sijte Cuckaisest ia Liliost/ edelweisattapa.
Korahin lasten yksi morsianwirsi ja opetus siitä kukkaisesta ja liljoista/ edelweisattawa.
Ps 45:2 MInun sydhemen tichtera ydhen caunin Weison/ Mine tadhon weisata ydhest Kuningasta/ Minun Kielen on ydhen hyuen Kirioittaian Kynä.
Minun sydämeni tichteeraa yhden kauniin weisun/ Minä tahdon weisata yhdestä kuninkaasta/ Minun kieleni on yhden hywän kirjoittajan kynä.
Ps 45:3 Sine olet se Caunihin Inhimisten lasten seas/ Sulaiset ouat sinun Hwles/ Senteden siugnapi Jumala sinua ijancaikisesta.
Sinä olet se kaunihin ihmisten lasten seassa/ Sulaiset owat sinun huulesi/ Sentähden siunaapi Jumala sinua iankaikkisesti.
Ps 45:4 Wööte sinun Miecas sinun Lantes päle/ sine Kempi/ ia caunista itzes cunnialisesta.
Wyötä sinun miekkasi sinun lanteesi päälle/ sinä kemppi/ ja kaunista itsesi kunniallisesti.
Ps 45:5 Hyuesti sine menestykö sinun Cauniudhessas/ edesaia Totudhes parahaxi/ ia nijte Radholisi pidhe Oikiudhesa/ Nin sinun Oikiakätes Ihmelisie osottapi.
Hywästi sinä menestyköön sinun kauneudessasi/ edesaja totuudessa parhaaksi/ ja niitä raadollisia pidä oikeudessa/ Niin sinun oikea kätesi ihmeellisiä osoittaapi.
Ps 45:6 Nin ylen tereuet ouat sinun Nooles/ Ette Canssat sinun etees mahanlangeuat/ keskelle sen Kuningan Wiholistein.
Niin ylen teräwät owat sinun nuolesi/ että kansat sinun eteesi maahan lankeawat/ keskellä sen kuninkaan wihollistein.
Ps 45:7 Jumala sinun Stolis pysypi aina ia ijancaikisesta/ Sinun Waldakunnas Waltica/ on yxi hurskas Waltica.
Jumala sinun tuolisi pysyypi aina ja iankaikkisesti/ Sinun waltakuntasi waltikka/ on yksi hurskas waltikka.
Ps 45:8 Sine racastat wanhurskaudhen/ ia wihat sen Jumalattoman menon/ Senteden ombi Jumala/ sinun Jumalas sinua woidhellut Ilonöliolla/ ylitze sinun Osawelieis.
Sinä rakastat wanhurskauden/ ja wihaat sen jumalattoman menon/ Sentähden ompi Jumala/ sinun Jumalasi sinua woidellut iloöljyllä/ ylitse sinun osaweljiesi.
Ps 45:9 Sinun Waattes ouat sula Mirrham/ Aloes ia * Kezia/ coskas Nursanluisest Salist wloskeudh/ sinun ialoimas pramisas.
Sinun waatteesi owat sula mirrham/ Aloes ja kezia/ koskas norsunluisesta salista yloskäyt/ sinun jaloimmassa pramissasi.
Ps 45:10 Sinun Caunistoxesas keuuet ne Kuningain Tytteret/ se Morsian seisopi oikialkädhelles/ sulas callimas Cullas.
Sinun kaunistuksessasi käywät ne kuninkain tyttäret/ se morsian seisoopi oikealla kädelläsi/ sulassa kalliimmassa kullassa.
Ps 45:11 Cwle Tyter/ ia catzo/ ia callista Coruas/ Wnodha sinun Canssas/ ia sinun Ises Hoone.
Kuule tytär/ ja katso/ ja kallista korwasi/ Unohda sinun kansasi/ ja sinun isäsi huone.
Ps 45:12 Nin saapi Kuningas halun sinun Cauniutees/ Sille hen ombi sinun HERRAS/ ia sinun pite hende cumartaman.
Niin saapi kuningas halun sinun kauneuteesi/ Sillä hän ompi sinun HERRASI/ ja sinun pitää häntä kumartaman.
Ps 45:13 Sen Tytteren * Tyrin pite mös sihen Lahijoinens tuleman/ Ja ne Rickaimat Canssois pite sinun edheses rucoleman.
Sen tyttären Tyron pitää myös siihen lahjoinensa tuleman/ Ja ne rikkaimmat kansoissa pitää sinun edessäsi rukoileman.
Ps 45:14 Se Kuningan Tyter ombi coconans caunis * siselde/ Hen on Cullaises wattes puetettu.
Se kuninkaan tytär ompi kokonansa kaunis sisältä/ Hän on kultaisessa waatteessa puetettu.
Ps 45:15 Hen wiedhen monencudhotuis waatteis Kuningan tyge/ ia henen Leickisisarens/ ne Neitzyet/ iotca hende noudhattauat/ toodhan sinun tyges.
Hän wiedään monenkudotuissa waatteissa kuninkaan tykö/ Ja hänen leikkisisarensa/ ne neitsyet/ jotka häntä noudattawat/ tuodaan sinun tykösi.
Ps 45:16 Ne wiedhen Ilon ia riemun cansa/ ia he Kuningan Salin siselkeuuet.
Ne wiedään ilon ja riemun kanssa/ ja ne kuninkaan saliin sisälle käywät.
Ps 45:17 Sinun Isedhes polesta pite sinun Lapsia saaman/ Jotca sinun Päämiehixi asettaman pite caikeen Mailmaan.
Sinun isiesi puolesta pitää sinun lapsia saaman/ jotka sinun päämieheksi asettaman pitää kaikkeen maailmaan.
Ps 45:18 Mine tadhon muista sinun Nimes päle/ Sucukunnasta nin Sucukundahan. Senteden pite ne Canssat sinua kijttemen aina ia ijancaikisesta.
Minä tahdon muistaa sinun nimesi päälle/ sukukunnasta niin sukukuntahan. Sentähden pitää ne kansat sinua kiittämän aina ja iankaikkisesti.