Psalttari

XLIII. Psalmi .

 

Samast Asiast/ quin se Entinen Psalmi/ teme mainitze. Sille hen Rucole ette Jumala olis Domari ia oikean asian warielis nijte wastan/ Jotca ei waiuoin hende tappa tactonuet/ waan mös henen Syyns ia Oppins cadhotta. Ninquin nytkin tapactu. Senteden anokam ia apu odhottakam.

Ps 43:1 DOmitze minua Jumala/ ia ratkaise minun asian/ wastan site pyhetöind Canssa/ ia päste minua nijste wärist ia caualoist Inhimisist.
Tuomitse minua Jumala/ ja ratkaise minun asiani/ wastaan sitä pyhätöintä kansaa/ ja päästä minua niistä wääristä ja kawaloista ihmisistä.
Ps 43:2 Sille sine olet Jumala minun wäkewudhen/ mixis minun poissöxet? Mixis minun annat murehissani kieudhe/ Coska wiholinen minua adhista?
Sillä sinä olet Jumala minun wäkewyyteni/ miksis minut poissyökset? Miksis minun annat murheessani käydä/ Koska wihollinen minua ahdistaa?
Ps 43:3 Lehete sinun Walkiudes ia sinun Totudhes/ ette he minun saattaisit/ ia toisit sinun pyhen Wores tyge/ ia sinun Asumises tyge.
Lähetä sinun walkeutesi ja sinun totuutesi/ että he minun saattaisit/ ja toisit sinun pyhän wuoresi tykö/ ja sinun asumisesi tykö.
Ps 43:4 Ja mine siselkeuisin Jumalan Alltarin tyge/ sen Jumalan tyge/ ioca minun ilon ia riemun on/ ia sinua Jumala Candelis kijtteisin/ minun Jumalan.
Ja minä sisälle käwisin Jumalan alttarin tykö/ sen Jumalan tykö/ joka minun iloni ja riemuni on/ ja sinua Jumala kantelissa kiittäisin/ minun Jumalani.
Ps 43:5 Mites murhedhit sinuas minun Sielun/ ia nin leuotoin olet minussa? Turua Jumalan päle/ Sille mine wiele nytkin hende kijten/ Ette hen minua auttais henen Casuollans/ ia ette hen minun Jumalan on.
Mitäs murehdit sinuas minun sieluni/ ja niin lewotoin olet minussa? Turwaa Jumalan päälle/ Sillä minä wielä nytkin häntä kiitän/ että hän minua auttaisi hänen kaswollansa/ ja että hän minun Jumalani on.